Книжки по сільському господарству

Орган слуху риб

Мельник. Анатомія риб

Орган слуху хребетних одночасно є органом статичного чуття, тобто рівноваги і орієнтування в просторі. Як відомо, цей орган незалежно від ступеня організації тварини забезпечує її орієнтацію у гравітаційному полі Землі.
Орган слуху риб представлений одним тільки внутрішнім вухом, при чому найпростіша його форма зустрічається у круглоротих. У міксин внутрішнє вухо має форму витягнутого загального міхура (sacais communis), від якого відходить єдиний півколовий канал, але з двома ампулами, по одній на кожному кінці (рис. 412). Від загального мішка бере початок ендолімфатична протока, яка закінчується сліпим розширенням.
У міног уже намічені найголовніші відділи лабіринту, але відокремлення є неповним. У вигляді слабких виступів спочатку загального зачатка намічені круглий мішечок (sacculus), завитка (lagena) і випинання овального мішечка {recessus utriculi), а відповідно помітні і два півколові канали, але і півколові канали ззовні не зовсім відособлені, а є на поверхні лабіринту у вигляді двох валиків. Третій (зовнішній) півколовий канал не виражений, а відповідна йому ампула, як і ампула переднього каналу, злита з випинання овального мішечка, так що утворюється трилопатевий виступ {ampulla trifida utriculus) вертикальною перетяжкою і гребенем всередині поділений на передній і задній відділи. Ця невідособленість півколових каналів і інших частин лабіринту досить характерна для круглоротих. В інших риб, як і у всіх хребетних, є три півколових канали, кожний зі своєю ампулою, і лабіринт поділяється на овальний мішечок і на круглий мішечок, що містить великий отоліт (рис. 413). Отоліти являють собою органічну речовину, що утворюється із драглистої волокнистої маси, яка заповнює круглий мішечок, і пронизана неорганічними відкладеннями у вигляді тонких радіально розташованих голок із вуглекислого вапна. При падаючому світлі отоліти виявляють іноді концентричну шаруватість, а саме чергування білих шарів, що утворюються в камбалових північних країн весною і прозорих шарів, що утворюються в цих риб восени. Шаруватість ця дозволяє говорити про вік риб, як і шаруватості луски та кісток.
Рис. 412
Рис. 412. Шкірястий лабіринт міксини (за Ретціусом Г., 1893 p.):
1 — єдиний півколовий канал;
2 — кінцеве розширення ендо-лімфатичного каналу; 3 — ендо-лімфатичний канал; 4 — задня ампула; 5, 9 — задня гілка слухового нерва; 6 — слухові гребені в ампулах; 7 — загальний мішок; 8 — плями рівноваги; 10 — передня гілка слухового нерва; 11 — передня ампула

Ви бачите тільки 26% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.