Книжки по сільському господарству

Органи зору

Мельник. Анатомія риб

Око риб (рис. 401-402) залежно від умов життя у водному середовищі має високий показник заломлення; з морфологічної точки зору характеризується хрящовою склеротикою, іноді навіть із кістковими відкладеннями, при чому в селахій біля місця входження нерва склеротика утворює подобу зчленування, за допомогою якого вона з'єднується з відростком черепа. У інших риб на цьому місці буває проста волокниста зв'язка, що прикріплює око до черепа. Назовні від судинної оболонки залягає сріблястого або зеленувато-золотавого кольору оболонка (tunica argentea), клітини якої містять численні дрібні кристали. У селахій вона розвинута тільки в ділянці райдужки. У них же медіально від судинної оболонки є відбиваюча оболонка (tapetum). У деяких ганоїдів і костистих у ділянці входження зорового нерва знаходиться чудесне сплетення судин (rete mirabile), що залягає у вигляді подушечки в судинній оболонці і назване хоріоїдальною залозою, хоча воно зовсім не має характеру залози.
Райдужка в більшості риб не містить м'язових волокон, і тому зіниця не змінює своїх розмірів. Самою чудовою рисою ока риб є добре розвинутий і сильно опуклий кришталик, що доторкається переднім краєм до рогівки, а задньою опуклістю вдається в задню камеру і відтісняє склоподібне тіло. Кришталик не змінює своєї форми, і війчастий м'яз (т. ciliaris) не розвинутий, як не розвинуті і війчасті відростки (наявні, однак, у селахій), але акомодація, очевидно, зовсім невластива селахіям, досягається переміщенням самого кришталика. Біля місця входження нерва судинна оболонка вдається в задню камеру, вростаючи в неї тоді, коли хоріоїдальна щілина ще не заросла. Це вростання судинної оболонки, що по розташуванню відповідає ввернутому краєві хоріоідальної щілини, містить судини, нерви і м'язи, і називається серпоподібним відростком (processus faldformis), а його розширений внутрішній кінець (campanula Halleri) являє собою не що інше, як ретрактор кришталика (retractor lentis), і притому теж, подібно м'язам райдужки, ектодермального походження.
Рис. 402
Рис. 402. Схема будови ока щуки (за Відерсгеймом Р., 1909 р.): 1 — сітківка; 2 — пігментний шар; 3 — судинна оболонка; 4, 8 — склеротика; 5, 7 — хоріоїдальна залоза; 6 — зоровий нерв; 9 — м'яз кришталика; І0 — сухожилок м'яза; 11, 14 — райдужка; 12 — рогівка; 13 — кришталик; 15 — зв'язка кришталика. Пунктиром позначені положення кришталика та інших органів при акомодації
Прикріплюючись до сумки кришталика, він при скороченні тягне кришталик вентрально, медіально і каудально. До верхнього краю кришталика прикріплюється еластична зв'язка (ligamentum suspensorium), що підтягує його нагору і частково є антагоністом ретрактора. Рух кришталика вниз ліквідується протидією цієї зв'язки, а тому ретрактор може переміщати кришталик, головним чином, каудально і частково медіально, тобто у напрямку до серединної лінії.
Око риби при спокійному стані пристосоване до зору на близькій відстані, а під час зору вдалину кришталик присувається до ретини завдяки зазначеному пристосуванню. Серпоподібний відросток, що обумовлює рухливість кришталика, відсутній у селахій і в деяких інших риб, наприклад, у риб, що мають здатність до довгострокового перебування на суші, зокрема у мулистого стрибуна і ін.-, а також у всіх дводишних риб. Що стосується мулистого стрибуна, то в нього, ймовірно й в інших риб, що залишаються довго поза водою, очі пристосовані в спокійному стані до зору вдалину, як у наземних тварин взагалі, а акомодація для зору на коротку відстань досягається стисненням хрящової склеротики під впливом посмугованого м'яза, що її оточує, і взагалі око цих риб по багатьом показникам наближається до ока амфібій. Крім того, у мулистого стрибуна є ще одна особливість, а саме: рогівка розшаровується, на дві пластинки, між якими знаходиться рідина.
Це пристосування захищає око від висихання при перебуванні риби поза водою і подібне з тим, що є в змій, у яких та ж ціль досягається зрощенням прозорих повік.

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.