Книжки по сільському господарству

Орган нюху

Мельник. Анатомія риб

Орган нюху хребетних тварин відрізняється великим різноманіттям будови і тісно зв'язаний з особливостями способу життя на кожному етапі розвитку даного виду тварин. Орган нюху представляє два різко відмінних типи: з одного боку — непарний орган круглоротих (Monorhini), а з іншого боку — парний орган інших хребетних (Amphirhini). У тому й іншому випадку нюховий орган може бути зведений до ямкоподібного заглиблення шкіри, клітини якого частково є миготливими або просто епітеліальними, частково нюховими. Останні мають на своїй вільній поверхні пучок нюхових волосків, а на внутрішній продовжуються у вигляді волокон нюхового нерва. У риб зустрічаються в нюховому органі бруньки, схожі на смакові.
Органи нюху риб служать винятково для сприйняття подразнень, що виходять від речовин, які містяться в зовнішньому середовищі, тоді як у наземних хребетних вони, крім цього, пристосовані для проведення повітря до органів дихання. Навіть у дводишних риб, у яких задні ніздрі розташовуються в роті, захоплення атмосферного повітря відбувається не через нюховий орган, а через рот.
Органи нюху повернуті своєю чутливою поверхнею, безпосередньо в зовнішнє середовище і сигналізують центральній нервовій системі про зміну хімізму середовища. Розвиток органів нюху в ембріональному і личинковому періоді життя у риб здійснюється в умовах прямого контакту із середовищем існування і знаходиться під впливом змін, що відбуваються в ньому.
Основна (чутлива) частина нюхового органа риб складається з ямки, вистеленої чутливим епітелієм, і зануреної в тканини голови; така локалізація забезпечує захист чутливого епітелію, від механічних ушкоджень. Необхідність безпосереднього зв'язку чутливої частини із зовнішнім середовищем викликає утворення провідної (вестибулярної) системи, вистеленої простим або миготливим епітелієм. По вестибулярній системі вода з зовнішнього середовища досягає чутливих клітин. Поверхня чутливої частини органа, зазвичай, збільшується внаслідок утворення складок. Будова вестибулярної системи часто ускладнюється за рахунок появи різних ходів і додаткових нюхових мішків. Навколо епітеліальної частини органа розвивається захисна її скелетна капсула, що зростається з передньою частиною черепа. В акул, скатів і дводишних риб нюхові органи розташовані на вентральному боці голови, в інших риб вони також закладаються на вентральному боці, але в процесі розвитку переміщаються дорсально. У хрящових і дводишних риб відносні розміри органа більші і ступінь розвитку складок у його чутливій частині, вищий, ніж у костистих риб. Уже серед ганоїдів спостерігається зменшення розмірів і складчастості нюхового органа. Найбільшою розмаїтістю розмірів, форми і ступеню розвитку цього органа характеризуються костисті риби, серед яких зустрічаються форми з майже повною його відсутністю.
Вже в селахій є та особливість, де нюхові ямки розміщені безпосередньо перед ротом, сполучаються жолобком із ротовою порожниною і бувають прикриті складкою шкіри (рис. 392).
Непарний нюховий орган круглоротих відкривається не безпосередньо назовні, а на верхній стінці трубчастої частини гіпофіза, яка у свою чергу відкривається назовні на спинному боці голови, а в міксин іншим кінцем також і в ротову порожнину. В останньому випадку гіпофізарна трубка служить для проведення води не1 тільки до нюхового органа, але і до зябер. На внутрішній поверхні мішка є радіальні складки, на яких і містяться нюхові клітини, що знаходяться у зв'язку з парою нюхових нервів. У міног цей мішок розділяється на дві симетричні частини вертикальною складкою, ЩО спускається з його спинної поверхні і приростає до черевної.
Сам нюховий мішок огорнутий носовою капсулою або хрящовим виступом черепа, а в міксин хрящові кільця розвиваються й у стінці гіпофізарної трубки.
У селахій нюхові ямки лежать на нижній поверхні рила перед ротом і сполучаються жолобком із ротовою порожниною, при чому в акул і скатів жолобок цей прикритий зверху клапаноподібною складкою шкіри, що відходить від внутрішнього краю жолобка (рис. 392). У такий спосіб вода входить у нюховий отвір, а через вищезгаданий жолобок виходить під верхню гу6у. Складки нюхової стінки селахій (рис. 393) утворюють вторинні складки, що несуть у свою чергу настільки дрібні третинні складочки, що вони непомітні неозброєним оком.

Ви бачите тільки 44% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.