Книжки по сільському господарству

Розвиток нервової системи рибоподібних і риб

Мельник. Анатомія риб

В нервовій системі хребетних взагалі і риб зокрема розрізняють: центральну частину, представлену головним (cerebrum) і спинним мозком (medulla spinalis), а також периферичну, представлену нервами і їх гангліями, що відходять від головного та спинного мозку.
У переважної більшості хребетних під час ембріонального розвитку центральна нервова система закладається у вигляді ектодер-мального жолобка, або нервової борозенки (рис. 361). її краї, або нервові валики, потім змикаються, починаючи спереду, і жолобок таким чином перетворюється у трубку. Розташований у задній частині жолобка залишок бластопора перетворюється у невроентерич-ний канал (canalis neuwentericus), який сполучає порожнину нервової трубки з кишковою і потім зникає.
Деякий час може зберігатися і передній зовнішній отвір нервової трубки, або передній невропор (neuropoms), що потім замикається.
У міног (але не у міксин), деяких ганоїдів, а також у деяких дводишних, а головним чином у костистих риб нервова система виникає у вигляді щільного потовщення ектодерми, на поверхні якого все ж таки помітне невелике заглиблення. Нервовий зачаток має у цьому випадку форму щільної складки, у якої два самих внутрішніх шари, що стуляються між собою розташовані епітелієподібно (рис. 362). Розходження цих двох шарів цієї складки і утворює потім порожнину у нервовому зачатку. Порожнина нервового зачатку являє собою центральний канал (canalis centralis) головного мозку, його місцеві розширення одержують назву шлуночків (ventriculus). Найближчий до цих порожнин шар клітин одержує епітелієподібне розташування і називається епендимою (ependyma), тоді як інші клітини частиною перетворюються у гангліозні, частиною в опорні клітини невроглії (neuroglia). Від клітин епендими відходять відростки, що також відіграють роль опорних елементів. Розташована у спинному мозку біля центрального каналу речовина, що містить клітини називається сірою, а та, що складається тільки з нервових волокон і утворює периферичну частину — білою. У головному мозку розташування сірої і білої речовини інакше.
Як видно в основі нервової системи риб, як і всіх хребетних, лежить нервова клітина з різноманітними відростками. Нервова клітина — це неподільна одиниця нервової системи, так званий нейрон.
Рис. 362

Ви бачите тільки 37% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.