Книжки по сільському господарству

Артерії

Мельник. Анатомія риб

У риб з артеріальних дуг зародка розвиваються зяброві судини, що приносять і виносять кров, із мережі капілярів, що з'єднує їх у зябрових пелюстках (рис. 337). Зяброві судини розвиваються тільки в під'язиковій дузі й у чотирьох перших зябрових дугах. Таким чином, у риб є п'ять зябрових приносних артерій, з яких перша називається гіоїдною. У селахій у кожній зябровій дузі є по дві виносні зяброві артерії, що відповідають кожній напівзябрі. Обидві виносні зяброві артерії кожного мішка з'єднуються між собою в одну судину, що несе кров прямо в спинну аорту.
Рис. 337
Рис. 337. Зябровий кровообіг у І — селахій; II — ганоїдів; III — костистих Риб (за Северцовим О. М, 1922 p.): 1 — черевна аорта; 2 — приносні зяб-Рові артерії; 3 — виносні зяброві артерії; 4 — спинна аорта; 5 — серце
Від першої (гіоїдної) виносної артерії, відходить судина до несправжньої зябри бризкальця (приносна артерія несправжньої зяб-ри). Виносна артерія, несправжньої зябри утворює передню сонну артерію (a. carotis anterior), що постачає артеріальною кров'ю очі і мозок. Від верхнього кінця виносної гіоїдної артерії відходить задня сонна артерія {a. carotis posterior), що постачає інші частини голови. Таким чином, мозок і очі одержують артеріальну кров, окислену двічі — у гіоїдній напівзябрі й у несправжній зябрі бризкальця. І в інших риб, у яких зберігаються гіоїдні напівзябри і несправжні зябри бризкальця, хоча б у вигляді оперкулярних зябер спостерігається подібний кровообіг у ділянці голови.

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.