Книжки по сільському господарству

Органи дихання костистих риб

Мельник. Анатомія риб

Органи дихання костистих риб так само, як і більшості водних хребетних, пристосовані до обміну газами між кров'ю і водою і представлені зябрами. На відміну від розглянутих вище хрящових риб костисті мають тільки чотири повні зяброві дуги (п'ята редукується), а отже, і чотири повні зябри.
Так само, як і в акул, кожна зябра складається з двох напівзяберц Однак міжзяброва перегородка, що поділяє дві напівзябри відсутня внаслідок чого кінці пелюстків залишаються більш-менш вільними.
Кожна окрема напівзябра — досить складно побудований орган, основною функцією якого є обмін киснем і вуглекислотою між кров'ю і зовнішнім середовищем. У зв'язку з цим зябра складаються з численних тонкостінних зябрових пелюстків, що мають велику поверхню. До кожної пелюстки підходять кровоносні судини, що розгалужуються тут на сітку капілярів. Через тонкі стінки капілярів і зябрових пелюстків у навколишнє середовище виділяється вуглекислий газ, а в кров надходить кисень. Окислена, багата киснем кров відтікає з зябер по виносних зябрових судинах, а потім розноситься по всьому тілу.
Дихальна система костистих риб характеризується загальною для кісткових риб будовою зябрового апарата, пристосованого до опер-кулярного типу дихання, при якому акт дихання відбувається за рахунок руху зябрової кришки. Цими рухами вода, що входить у ротову порожнину через рот, всмоктується через зяброві щілини і зябра у призяброву порожнину, а потім виштовхується з неї через загальний оперкулярний отвір назовні. Весь вісцеральний апарат, включаючи щелепний апарат, під'язиковий і зябровий, представляє складну рухову систему, об'єднану в одне ціле зв'язками і м'язами.
Зябра (рис. 311) у кількості чотирьох пар лежать у передньому відділі травної системи, стінки якої вони, власне, і складають.

Ви бачите тільки 26% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.