Книжки по сільському господарству

Міомери, міосепти та м'язові кістки

Мельник. Анатомія риб

М'язовий сегмент більшості видів костистих риб являє собою W-подібноно вигнутий блок м'язової тканини, відособлений по обидва боки трансверсальними септами (міосептами). На бічній поверхні латеральної мускулатури, дистальні краї міосепт утворюють своєрідний малюнок. У ділянці горизонтальної перегородки чітко виражений овальної форми передній вигин міомера. Передній вигин міомера, розташований у ділянці горизонтальної септи, називається серединт ним переднім вигином (flexura anterior medialis). Якщо по лінії горизонтальної перегородки утворюється два (дорсальний і вентральний) вигини, то вони називаються дорсальний передній вигин {flexura anterior medialis dorsalis) та вентральний передній вигин (flexura anterior medialis ventralis). У всіх риб цей вигин загострюється в дорсокаудальному напрямку. У деяких випадках передній вигин єдиний для дорсальної і вентральної частин міомерів, а в деяких — у межах кожної з цих частин утворюється самостійний передній вигин. Ці вигини в різних видів риб різні. При утворенні двох самостійних передніх вигинів міомерів між ними по лінії горизонтальної септи утворюється задній серединний (медіальний) вигин (flexura posterior medialis). Вище і нижче від них м'язові пластини міомерів, згинаючись, утворюють задні дорсальні (flexura posterior marginalis dorsalis) і вентральний (flexura posterior marginalis ventralis), а також передні дорсальний (flexura anterior marginalis dorsalis) і вентральний (flexura anterior marginalis ventralis) крайові вигини. Кут, утворений глибокими частинами пластин при їхньому вигині, називається вергп шиною конуса, а ділянка м'язових пластин, що прилягає до них, -^ конусом. Якщо медіальні краї м'язових пластин міомерів з'єднуютьрі ся, вони утворюють замкнутий конус, а якщо пластини утворюють півкільце, повернуте відкритою частиною до осьового скелету, -—q структура називається напівконусом. Вільні крайові пластини міо-^ мерів — це фланги — дорсальний та вентральний (Fd, Fv).
У будові міомерів виділяють ряд пластин. М'язові пластини, що складають міомер, позначаються першими буквами латинського алфавіту — а, Ь, с, починаючи від горизонтальної септи. На приналежність пластини до дорсальної або вентральної частини міомера вказує друга буква позначення — d (dorsalis) чи v (ventralis). Таким чином, формула міомера костистих риб виглядає так: cd, bd, ad, av, bv, cv.
М'язові пластини, що утворюють два суміжних серединних конуси зі спрямованими вперед вершинами, позначаються ad (add, adp), av (avd, avp). У цих позначеннях третя буква вказує на розташування пластини щодо поздовжньої осі тіла: d — дистальна, р — проксимальна частина пластини ad чи av відповідно.
Суміжні пластини міомерів сходяться під кутом і їх краї, стуляючись, утворюють порожнистий конус. Конуси сусідніх міомерів входять вершинами один в одного, тому на поперечних зрізах тіла риб міомери і поділяючі їх міосепти утворюють концентричні кільця в хвостовому відділі тіла і півкільця — у тулубовому.
Всі міомери рибоподібних хордових розділяють (по кількості конусів) на три основних типи: амфіоксиновий, циклостоміновий і пісциновий. Для латеральної мускулатури риб характерний пісциновий тип міомерів. Амфіоксиновий тип властивий ланцетнику, а циклостоміновий — круглоротим.

Ви бачите тільки 28% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.