Книжки по сільському господарству

М'язи тулуба

Мельник. Анатомія риб

Для риб, як і для інших хребетних тварин, характерний розподіл мускулатури на соматичну (паріетальну) і вісцеральну.
Соматична мускулатура риб представлена мускулатурою тулуба, що складає 30-70% загальної маси тіла (табл. 1), і мускулатурою плавців.
Таблиця 1 Відносна маса тулубової мускулатури деяких видів риб
Таблиця 1 Відносна маса тулубової мускулатури деяких видів риб
Таблиця 1 Відносна маса тулубової мускулатури деяких видів риб
Тулубова мускулатура костистих риб так само, як і в хрящових, поділяється подовжньою горизонтальною септою на дорсальну (епак-сіальну) і вентральну (гіпаксіальну). Кожна з цих частин складається з окремих міомерів, що мають вигнуту форму і розділених тонкими сполучнотканинними прошарками — міосептами. Така проста будова міомерів, видима з поверхні, не відповідає їх будові в товщі мускулатури, де міосепти проходять навскіс, внаслідок чого міомери мають вигляд укладених один в одного конусів, а на поперечному розрізі концентрично розташованих кілець. Причому, конуси дорсальної порції спрямовані вершинами назад, а черевної вперед. Складну будову конусів найкраще розглядати на поперечному розрізі. Для цього цілком достатньо відрізати хвостовий відділ.
У костистих риб виділяють великий латеральний м'яз (т. lateralis magnus), а також над- і підкільові м'язи (т.т. supracarinales et mm. infracarinales). Великий латеральний м'яз поділяють на дорсальний латеральний (т. lateralis dorsalis), вентральний латеральний (т. lateralis ventralis) м'язи, що розділені горизонтальною перегородкою, яка йде від хребта до шкіри (рис. 217).
Септа, що йде в парасагітальній площині, поділяє дорсальний і вентральний бічні м'язи на глибокий (т. lateralis profundus) і поверхневий (т. lateralis superficialis).
Забарвлення поверхневого латерального м'яза, пов'язане з наявністю в ньому міоглобіну і цитохромів, це обумовило й іншу його назву — червона мускулатура. Глибокий латеральний м'яз відповідно називають білою мускулатурою.
Завдяки чіткій повздовжній орієнтації волокон поверхневий латеральний м'яз називають прямим латеральним м'язом (т. lateralis rectus). У щуки в передньотулубовому відділі тіла завдяки різкому звуженню і вигину дорсальних частин спинних міомерів виділяють ' найдовший м'яз спини (т. longissimus dorsi) (рис. 218). Тут міомери спочатку направляються назад, а потім знову вперед, причому різкість перегину поступово зменшується в напрямку до хвостового відділу. У передній частині від м'яза відходять довгі сухожилля, що прикріплюються до верхньої частини плечового пояса і потилиці. У деяких окунеподібних і тріскоподібних, самостійний м'язовий шар є у дорсальній частині, а в оселедцеподібних і сомоподіб-них — у вентральній.
Рис. 217
Рис. 217. М'язи тулуба лина (за Вронським А. А., Николайчук Л. О., 1989 p.): А — вид зверху; Б — вид збоку; В — вид знизу; 1 — дорсальний глибокий латеральний м'яз, 2 — вентральний глибокий латеральний м'яз, 3 — горизонтальна септа, 4 — дорсальний поверхневий латеральний м'яз, 5 — вентральний поверхневий латеральний м'яз, 6 — зовнішній косий м'яз живота, 7 — внутрішній косий м'яз живота, 8 — прямий м'яз живота, 9 — передній надкільовий м'яз, 10 — задній надкільовий м'яз, 11 — середній підкільовий м'яз, 12 — задній підкільовий м'яз, 13 — дорсальний задній крайовий вигин міомера, 14 — дорсальний передній серединний вигин міомера, 15 — вентральний передній серединний вигин міомера, 16 — вентральний задній крайовий вигин міомера
Рис. 218
Рис. 218. М'язи тулуба щуки: 1 — найдовший м'яз спини; 2 — міосепта^ З — міомер; 4 — зовнішній косий м'яз живота; 5 — внутрішній косий й'яз живота; 6 — горизонтальна септа
У філогенезі костистих риб м'язи тулуба диференціюються на самостійні м'язи, що мають вигляд поздовжніх тяжів, це остисто-поперечні м'язи {тлі. spino-transversales) і остисті м'язи (т.т. spinales).
Кільові м'язи, що складають разом з великим латеральним м'язом тулубову мускулатуру костистих риб поділяються на надкільові (т.т. supracarinales) і підкільові м'язи (т.т. infracarinales або т.т. greles superieures et т.т. greles inferieures). Ці м'язи розвиваються за рахунок м'язових бруньок (як і м'язи непарних плавців) і є похідним латеральної мускулатури.

Ви бачите тільки 28% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.