Книжки по сільському господарству

М'язова система осетрових риб

Мельник. Анатомія риб

М'язова система осетрових риб зберігає типові риси м'язової системи риб, що полягають у збереженні сегментальної будови з ряду послідовно розташованих м'язових сегментів-міомерів лише з початком диференціації на окремі м'язи. Тільки в голові є складна система окремих м'язів щелепного і зябрового апаратів, а також мускулатури ока.
М'язи тулуба (рис. 209) становлять 65% від загальної маси тіла із зовнішньої сторони мають вигляд зиґзаґоподібно зламаних поперечних стрічок-міомерів, відділених один від одного сполучно-тканинними прошарками — міосептами. На обох боках тіла тулубова мускулатура поділяється поздовжньою перегородкою — горизонтальною септою — у вигляді жолобка на дві групи. Над горизонтальною септою відокремлюється надоена — епаксіальна група спинної мускулатури. Під горизонтальною септою виділяється група міотомів бічних стінок черевної порожнини, що називається підосною — гіпак-сіальною групою. Поверхневий шар цієї групи відокремлюється зовнішні косі м'язи
живота.
Рис. 209
Рис. 209. М'язи голови, переднього відділу тулуба (збоку) і грудних плавців (зверху) стерляді (за Гуртовим М. М. та ін., 1976 p.): 1 — міомер; 2 — міо-септа; 3 — горизонтальна септа; 4 — прямий черевний м'яз; 5 — зовнішній косий черевний м'яз; 6 — піднімач грудного плавця; 7 — дорсальний рет-рактор грудного плавця; 8 — дорсальний протрактор грудного плавця; 9 — вентральний протрактор грудного плавця; 10 — підвісок; 11 — поверхневий вентральний стискач; 12 — протрактор підвіска; 13 — ретрактор підвіска; 14 — м'яз зябрової кришки
На вентральному боці також відокремлюється поздовжня смуга прямого м'яза живота.
М'язи непарних плавців. Складаються з окремих сегментальних м'язових пучків, що віддеференціювалися від дорсальних кінців міо-томів, проксимальним кінцем вони кріпляться до радіальних променів, а дистальним — до лепідотрихій.
М'язи грудних плавців поділяються на дорсальні (рис. 209) і вентральні (рис. 210). Дорсальна група м'язів піднімає плавець, ці м'язи називаються аддукторами (т. adductor pectoralis). Вентральна група м'язів опускає плавець, вони називаються абдукторами (т. abductor pectoralis).
Крім того, є м'язи, що розтягують плавець і відтягають його, — це протрактори і ретрактори. Відповідно функції вони носять назви: т. protractor pectoralis dorsalis et. m. retractor pectoralis dorsalis; m. protractor pectoralis ventralis et m. retractor pectoralis ventralis.

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.