Книжки по сільському господарству

Череп кісткових риб

Мельник. Анатомія риб

Череп кісткових риб має надзвичайно різноманітну форму (рис. 170-186), що обумовлено способом живлення.
Детальне вивчення будови черепа костистих риб варто проводити лише на деяких видах, наприклад судака.
Череп судака (рис. 187) повністю костеніє. Він утворений хрящовими, покривними кістками і кістками змішаного походження. Як і в акули, череп судака складається з двох відділів: осьового черепа і вісцерального скелета.
Нейрокраніум представляє власне черепну коробку, що оточує головний мозок, із прирослими до неї кістковими капсулами органів чуття — нюху і слуху.
Вісцеральний скелет складається з щелепного апарата, рухомо прикріпленого до черепної коробки, зябрового скелета з п'яти зябрових дуг із розташованими на них зябрами, і зябрової кришки, що покриває зябровий скелет ззовні.
Черепна коробка судака має вузьку основу, тому що стінки очних ямок зближуються в результаті розвитку великих очей, і між ними залишається тільки тонка перегородка.
Рис. 170
Рис. 170. Череп панцирної щуки збоку (із Грассе П., 1958 p.): I — носова кістка; 2 — передверхньощелепно-носова кістка; 3 — лобова кістка; 4 — надкутова кістка; 5 — слізна кістка; 6 — тім'яна кістка; 7 — криловушна кістка; 8 — задня скронева кістка; 9 — клейтрум; 10 — надкришка; 11 — верхня під кришка; 12 — нижня підкришка; 13 — гіомандибуляр; 14 — кутова кістка; 15 — зубна кістка
Рис. 171
Рис. 171. Череп панцирної щуки зверху (із Грассе П., 1958 p.): 1 — перед-носова кістка; 2 — лобова кістка; 3 — криловушна кістка; 4 — табличні кістки; 5 — тім'яна кістка; 6 — слізна кістка; 7 — передверхньощелепно-носова кістка; 8 — носовий отвір; 9 — середня носова
Рис. 172. Череп амії збоку
Рис. 172. Череп амії збоку (із Грассе П., 1958 p.): 1 — передверхньощелеп-на кістка; 2 — середня решітчаста кістка; 3 — носова кістка; 4 — приносова кістка; 5, 6, 8, 9, 10, 11 — підочноямкові кістки; 7 — лобова кістка; 12 — тім'яна кістка; 13 — криловушна кістка (луската); 14 — таблична кістка; 15 — задня скронева кістка; 16 — передкришка; 17 — кришка; 18 — підкриш-ка; 19 — міжкришка; 20 — власне підвісок; 21 — квадратна кістка; 22 — метаптеригій; 23 — кутова кістка; 24 — надкутова кістка; 25 — зовнішня криловидна кістка; 26 — зубна кістка; 27 — верхня щелепа; 28 — надверхньо-щелепна кістка
Рис. 173
Рис. 173. Череп амії зверху (із Грассе П., 1958 p.): I — середня решітчаста кістка; 2 — носова кістка; 3 — приносова кістка; 4, 5, 7, 8, 9 — підочноямкові кістки; 6 — лобова кістка; 10 — тім'яна кістка; 11 — криловушна (луската) кістка; 12 — таблична кістка; 13 — задня скронева кістка; 14 — кришка; 15 — надверхньощелепна кістка; 16 — верхньощелепна кістка
Рис. 174. Череп тарпона збоку
Рис. 174. Череп тарпона збоку (за Рідевудом В. Г., 1921 р.): 1 — передверх-ньощелепна кістка; 2 — зубна кістка; 3 — верхньощелепна кістка; 4 — над-верхньощелепна кістка; 5 — суглобова кістка; 6 — квадратна кістка; 7 — передкришка; 8 — підкришка; 9 — кришка; 10 — надскронева кістка; 11 — лобова кістка; 12 — підочноямкові кістки; 13 — носова кістка
Рис. 175
Рис. 175. Череп білої лисиці збоку (за Рідевудом В. Г., 1921 p.): 1 — перед-верхньощелепна кістка; 2 — зубна кістка; 3 — верхньощелепна кістка; 4 — суглобова кістка; 5 — квадратна; 6 — міжкришка; 7 — передкришка; 8 — підкришка; 9 — кришка; 10 — надскронева кістка; 11 — лобова кістка; 12 — підочноямкові кістки; 13 — носова кістка
Рис. 176
Рис. 176. Череп кістково-язикової риби (за Грегорі В. К., 1930 р.): 1 — перед-верхньощелепна кістка; 2, 3, 15, 16 — підочноямкові кістки; 4 — затім'яна кістка; 5 — надклейтрум; 6 — клейтрум; 7 — кришка; 8 — надкоракоїд; 9 — підкоракоїд; 10 — міжкришка; 11 — передкришка; 12 — суглобова кістка; 13, 17 — верхньощелепна кістка; 14 — зубна кістка
Рис. 177
Рис. 177. Череп гнатонемуса (за Грегорі В. К., 1930 p.): 1 — передверхньоще-лепна кістка; 2 — середня решітчаста кістка; 3 — зовнішня крилоподібна кістка; 4 — лобова кістка; 5 — задня крилоподібна кістка; 6 — клиновушна кістка; 7 — тім'яна кістка; 8 — криловушна кістка; 9 — надпотилична кістка; 10 — надклейтрум; 11 — кришка; 12 — клейтрум; 13 — коракоїд; 14 — міжкришка; 15 — під'язиково-нижньощелепна кістка; 16 — передкришка; 17 — квадратна кістка; 18 — суглобова кістка; 19 — верхньощелепна кістка; 20 — зубна кістка
Рис. 178
Рис. 178. Череп дзьоборилого гнатотема (за Грегорі В. К., 1930 р.), див. рис. 177
Рис. 179
Рис. 179. Череп анчоуса (за Рідевудом В. Г., 1921 р.): 1 — слізна кістка; 2 — лобова кістка; 3 — задня тім'яна кістка; 4 — кришка; 5 — передкришка; 6 — підкришка; 7 — міжкришка; 8 — надверхньощелепна кістка; 9 — підочно-ямкова кістка; 10 — верхньощелепна кістка; 11 — зубна кістка
Рис. 180
Рис. 180. Череп коілії (за Рідевудом В. Г., 1921 р.): 1 — лобова кістка; 2 — кришка; 3 — підкришка; 4 — передкришка; 5 — відросток верхньої щелепи 6 — міжкришка; 7 — надверхньощелепна кістка; 8 — верхньощелепна кістка? 9 — передверхньощелепна кістка
Рис. 181
Рис. 181. Череп молочної риби (за Рідевудом В. Г., 1921 p.): I — передверхньощелепна кістка; 2 — лобова кістка; 3 — верхня передкришка; 4 — кришка; 5 — підкришка; 6 — міжкришка; 7 — передкришка; 8 — підочноямкова кістка; 9 — суглобова кістка; 10 — слізна кістка; 11 — верхньощелепна кістка; 12 — зубна кістка
Рис. 182.
Рис. 182. Череп коропа (за Фієбігером Дж., 1905 р.): 1 — передверхньо-щелепна кістка; 2 — кістка рила; 3 — верхньо-щелепна кістка; 4 — колові кістки очної ямки; 5 — лобова кістка; 6 — тім'яна кістка; 7 — надпотилич-на кістка; 8 — задня скронева кістка; 9 — кришка; 10 — клейтрум; 11 — підкришка; 12 — міжкришка; 13 — під'язиково-нижньощелепна кістка; 14 — передкришка; 15, 18 — крилоподібна кістка; 16 — квадратна кістка; 17 — суглобова кістка; 19 — зубна кістка
Рис. 183
Рис. 183. Череп змієподібної морської голки (за Юнгерсеном X., 1898 p.): 1 — передверхньо-щелепна кістка; 2 — зубна кістка; 3 — верхньощелепна кістка; 4 — перша передочноямкова кістка; 5 — квадратна кістка; 6 — друга передочноямкова кістка; 7 — передкришка; 8 — задня під'язикова кістка або урогіалія; 9 — кришка; 10 — задня скронева кістка; 11 — надпотилична кістка; 12 — середня решітчаста кістка; 13 — надвушна кістка; 14 — лобова кістка; 15 — клиновушна кістка; 16 — передслізна кістка; 17 — середня решітчаста кістка; 18 — леміш; 19 — внутрішня крилоподібна кістка; 20 — зовнішня крилоподібна кістка; 21 — піднебінна кістка
Рис. 184
Рис. 184. Череп риби-сонце (із Грассе П., 1958 р.): 1 — передверхньощелеп-на кістка; 2 — передлобова кістка; 3 — лобова кістка; 4 — середня решітчаста кістка; 5 — очноямково-клиноподібна; 6 — алісфеноїд; 7 — крило-вушна кістка; 8 — тім'яна кістка; 9 — надвушна кістка; 10 — надпотилична кістка; 11 — задня скронева кістка; 12 — надклейтрум; 13 — кришка; 14 — клейтрум; 15 — передкришка; 16 — під'язиково-нижньощелепна кістка; 17, 20 — задній клейтрум; 18 — грудний плавець; 19 — верхній коракоїд; 21 — нижній коракоїд; 22 — тазовий пояс; 23 — черевний плавець; 24 — підкриш-ка; 25 — міжкришка; 26 — передвушна кістка; 27 — парасфеноїд; 28 — середня крилоподібна кістка; 29 — нижня крилоподібна кістка; ЗО — квадратна кістка; 31 — суглобова кістка; 32 — зубна кістка; 33 — слізна або передочноямкова кістка; 34 — верхньощелепна кістка; 35 — клиноподібна кістка
Рис. 185.
Рис. 185. Череп Archocargus (за Грегорі В. К., 1930 р.): 1 — передверхньо-щелепна кістка; 2 — верхньощелепна кістка; 3 — піднебінна кістка; 4 — решітчаста кістка; 4 і — лобова кістка; 5 — парасфеноїд; 6 — тім'яна кістка; 7 — надпотилична кістка; 8 — вушні кістки; 9 — під'язиково-нижньощелепна кістка; 10 — нижня крилоподібна кістка; 11 — власне підвісок; 12 — квадратна кістка; 13 — внутрішня крилоподібна кістка; 14 — зовнішня крилоподібна; 15 — суглобова кістка; 16 — зубна кістка
Рис. 186
Рис. 186. Череп змієголова (за Грегорі В. К., 1930 р.): 1 — передверхньо-ще-лепна кістка; 2 — носова кістка; 3 — парасфеноїд; 4 — лобова кістка; 5, 22 — внутрішня крилоподібна кістка; 6 — нижня крилоподібна кістка; 7 — клино-вушна кістка; 8 — під'язиково-нижньощелепна кістка; 9 — криловушна кістка; 10 — надклейтрум; 11 — клейтрум; 12 — верхній коракоїд; 13 — нижній коракоїд; 14 — кришка; 15 — підкришка; 16 — передкришка; 17 — міжкриш-ка; 18 — власне підвісок; 19 — квадратна кістка; 20 — верхньощелепна кістка; 21 — суглобова кістка; 23 — очноямкові кістки; 24 — зубна кістка
Рис. 187
Рис. 187. Череп судака збоку (за Гуртовим М. М. та ін., 1976 p.): 1 — під'язиково-нижньощелепна кістка; 2 — задня крилоподібна кістка; 3 — внутрішня крилоподібна кістка; 4 — піднебінна кістка; 5 — слізна кістка; 6 — носова кістка; 7 — передверхньощелепна кістка; 8 — зубна кістка; 9 — верхньощелепна кістка; 10 — суглобова кістка; 11 — зовнішня крилоподібна кістка; 12 — кутова кістка; 13 — квадратна кістка; 14 — симплектикум або власне підвісок; 15 — передкришкова кістка; 16 — міжкришкова кістка; 17 — підкришкова кістка; 18 — кришка
По тій же причині головний мозок розташовується за очними ямками, а не між очима, як в акулових риб. Такий тип черепа з вузькою основою називається тропібазальним.
У коропа череп має широку основу, а очні ямки відділені одна від одної. Такий тип черепа, як уже зазначалося, називається платі-базальним. Черепна коробка гомологічна хрящовій черепній коробці хрящових риб, але утворена окремими кістками, що заміщаються. Із зовнішнього боку вона покрита покривними кістками, які розвиваються над хрящовою тканиною; вони, звичайно, мають плоску форму і легко відокремлюються при кипятінні черепа.
Склепіння черепної коробки. Склепіння черепної коробки утворює три пари кісток (рис. 188—190): 1) носові — дві парні маленькі кісточки, що лежать перед нюховим відділом; 2) лобові, розташовані за носовими. Вони утворюють майже все склепіння черепа і мають характерний рельєф, який нагадує луску осетрової риби. Носові і лобові кістки на внутрішньому боці мають трубку, у якій проходить канал органу бічної лінії.
Рис. 188
Рис. 188. Осьовий череп судака збоку (за Гуртовим М. М. та ін., 1976 p.): 1 — серединна нюхова кістка; 2 — бічна нюхова кістка; 3 — лобова кістка; 4 — бічна потилична кістка; 5 — отвір для виходу п'ятої пари черепно-мозкових нервів; 6 — клиноподібновушна кістка; 7 — канал бічної лінії; 8 — крило-вушна кістка; 9 — тім'яна кістка; 10 — задня вушна кістка; 11 — верхня вушна кістка; 12 — верхня потилична кістка; 13 — бічна потилична кістка; 14 — отвір для виходу десятої пари черепно-мозкових нервів; 15 — основна потилична кістка; 16 — отвір для виходу дев'ятої пари черепно-мозкових нервів; 17 — отвір для виходу під'язиково-щелепної гілки лицьового нерва; 18 — передня вушна кістка; 19 — отвір для виходу сьомої пари черепно-мозкових нервів; 20 — парасфеноїд; 21 — основна клиноподібна кістка; 22 — леміш
Рис. 189
Рис. 189. Осьовий череп судака зверху (за Гуртовим М. М. та ін., 1976 р.) 1 — леміш; 2 — серединна нюхова кістка; 3 — бічна нюхова кістка; 4 — лобова кістка; 5 — тім'яна кістка; 6 — канал бічної лінії; 7 — верхня потилична кістка; 8 — крилоподібновушна кістка; 9 — верхня вушна кістка 10 — відросток верхньої вушної кістки
Ця трубка починається на передньому загостреному кінці носової кістки; дійшовши приблизно до її середини, виходить на поверхню, переходить на передній кінець лобової кістки, доходить до рівня кінця міжочноямкової перегородки і відкривається назовні отвором.
Рис. 190
Рис. 190. Осьовий череп судака ззаду (за Гурто-* вим М. М. та ін., 1976 p.): 1 — верхня потилична кістка; 2 — верхня вушна кістка; 3 — бічна потилична кістка; 4 — основна потилична кістка; 5 — великий потиличний отвір; 6 — отвір для виходу десятої пари черепно-мозкових нервів
Через цей отвір канал органа бічної лінії виходить з лобової кістки і продовжується назад у відкритому жолобі, утвореному крилоподіб-новушною кісткою. Потім він переходить у канал, розташований на задній скроневій кістці плечового пояса; 3) тім'яні кістки лежать каудально від лобових і значно менші від них за розмірами. Вони мають на каудальному боці вирізку, що обмежує западину між верхньою вушною і крилоподібновушною кістками.

Ви бачите тільки 28% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.