Книжки по сільському господарству

Череп осетрових

Мельник. Анатомія риб

Скелет голови складається з двох різко відособлених один від одного відділів: осьового черепа, або мозкової коробки (нейрокра-ніум) і вісцерального скелета (щелепний апарат і зябровий скелет).
Осьовий череп представлений у вигляді замкнутої хрящової мозкової коробки, ззовні закритої кістковим панциром.
Передній відділ вісцерального скелета перетворений у складний висувний щелепний апарат, який ковзає назад і вперед під основою мозкового черепа. Він складається із видозмінених щелепної і під'язикової дуг. Зябровий скелет відособлений від щелепного апарата і складається з п'яти розчленованих хрящових, що частково костеніють, зябрових дуг, прикріплених до слухового і потилично-хребцевого відділів черепа. Зяброві дуги з'єднані одна з одною на вентральному боці непарними хрящами — копулами.
Зовнішній скелет голови — дермокраніум. Мозкова частина хрящового черепа (chondrocranium) ззовні закрита кістковим шкірним черепом (dermocranium), що складається з великої кількості покривних кісток (рис.165). Кістки, що складають дермокраніум стерляді, по величині, кількості, (формі і розташуванню піддані великим віковим та індивідуальним змінам.
Тут є як кістки типу простих лусок, що покривають тулуб, так і великі кістки черепа складної топографії і форми, що відповідають кісткам черепа інших хребетних.
В усіх випадках для кісток характерна наявність на них шипів-гребенів, подібних з такими ж на простих лусках і лусках-жучках тулуба. У дермокраніумі стерляді добре прослідковуються кістки, більш постійні для всіх Chondmstei.
Спереду від збільшеної першої жучки спинного ряду, яку багато авторів розглядають у складі черепа і називають карковою (as nuchale), а А. Н. Сєвєрцов трактує як задньо-потиличну кістку (postoccipitale), медіально лежить невелика трикутна кістка, спрямована вершиною вперед, — шкірна верхньопотилич-на кістка (os dermosupraoccipitale).
Латерально від верхньопоти-личної кістки на рівні зовнішніх зябрових отворів лежать парні над-скроневі кістки (ossa supratem-porale), що мають форму неправильного ромба. У нижню частину цієї кістки вступає канал бічної лінії. На задньобічній межі верхньо-потиличної і задньопотиличної
кісток часто знаходяться додаткові парні або непарні надскроневі кістки, по яких проходить над скроневий канал (рис. 166).
Парні тім'яні кістки лежать спереду від потиличної і надскроне-вої кісток, між ними, і простираються краніолатерально. Вони мають форму плоских пластинок з радіальною смугастістю, як жучки, спереду межують із лобовими кістками.
Лускаті або криловушні кістки лежать із боків тім'яних кісток на всьому протязі останніх. Збоку до них прилягають верхні краї зябрових кришок. Поздовжньо через лускату кістку проходить велика частина скроневого каналу — (рис. 166) системи шкірних органів чуття бічної лінії.
Лобові кістки парні, лежать над очними ямками спереду від тім'яних кісток. Медіальний поздовжній гребінь на лобовій кістці дещо згладжений і складає як би продовження гребеня тім'яної кістки. Усередині лобової кістки над оком йде надочноямковий канал (рис. 165) бічної лінії.
Задньолобова кістка у вигляді неправильного ромба лежить ззовні від лобової кістки над очною ямкою і спереду від лускатої кістки. її латеральний край межує з верхньоочноямковою кісткою і надочноямковими окостеніннями. Через задньолобову кістку проходить підочноямковий канал (рис. 166).
Медіальні кістки розташовуються на рівні ніздрів між передніми кінцями лобових кісток.
Середні надростральні окостеніння (ossa suprarostrale mediate), лежать спереду від медіальних окостенінь і переходять у ряд дрібних кісточок, що доходять до кінця рострума.
Очна ямка каудально обмежена заочноямковим окостенінням, що складається з двох кісток — верхньої і нижньої заочноямкової.
Шкірна клиновоушна (os dermosphenoticum), або верхня заочно-ямкова (os postorbitale superior) кістка лежить нижче або латерально від задньолобової кістки і спереду від лускатої. Ця значних розмірів Т-подібної форми кістка каудально межує з передньоверхнім краєм передзябрової, або щічної ділянки, а краніально — з задньоверхнім сектором очної ямки. Верхня частина її розширена і дає передню і задню гілки, що підпирають лускату і задньолобову кістки. Вентрально вона продовжується одним відростком і дещо нижче рівня вентрального краю очного отвору зчленовується з нижньою заочноямко-вою кісткою.
Нижня заочноямкова кістка вентрально розширена і обмежовує нижньо-каудальний сектор очного отвору.
Надочноямкові окостеніння — ряди дрібних лускоподібних кісток, що обмежують очноямковий отвір зверху.
Підочноямкові окостеніння лежать під очноямковим отвором у шкірі і, як би продовжуючи нижню заочноямкову кістку, за вертикаллю ніздрів переходять у дрібні окостеніння бічного ряду надростральних окостенінь.
Медіально нижня заочноямкова кістка переходить у ряд видовжених трубкоподібних кісточок, розташованих у шкірі на вентральному боці голови. Вони йдуть паралельно підочноямковим і бічним надростральним окостенінням до зовнішнього вусика, поступово зменшуючись рострально. Тут цей ряд окостенінь обгинає спереду вусик і йде далі до кінця рила паралельно базіростральному і латеральному рядам надростральних окостенінь. Ряд дрібних трубкоподібних кісточок оточує продовження підочноямкового каналу бічної лінії.
Передочноямкове окостеніння відокремлює передній край очного отвору від заднього нюхового отвору і щільно прилягає до зовнішнього краю передочноямкового відростка хрящового черепа. Воно верхнім розширеним кінцем межує з латеральним краєм надочноямкової кістки, а нижній кінець поступово звужується і не доходить до переднього підочноямкового окостеніння.
Носові окостеніння. У стерляді вище ніздрів є кілька збільшених кісткових пластинок, що за розташуванням, очевидно, можна порівняти з носовими окостеніннями.
У товщі шкірястої перемички між переднім і заднім носовими отворами залягає декілька трубкоподібних кісточок. Вони оточують надочноямковий канал бічної лінії (рис. 166), що продовжується в переднюхову ділянку.
Дно хрящової черепної коробки підстелено величезною пластинчастою покривною кісткою — парасфеноїдом — і ростральними кістками, що будуть описані при розгляді хрящового нейрокраніума.

Ви бачите тільки 26% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.