Книжки по сільському господарству

Череп акулових риб

Мельник. Анатомія риб

Череп акулових риб хрящовий (рис. 156), тільки в деяких акул" він просочується солями вапна і стає твердим, як кістка. Весь скелет голови поділяється на два відділи: 1) осьовий, або мозковий череп — нейрокраніум, власне черепна коробка, є безпосереднім продовженням хребта і являє собою хрящову капсулу, яка оточує головний мозок і органи чуття; 2) вісцеральний скелет (спланхнокраніум) складається з ряду розчленованих хрящових дуг, відділених одна від одної зябровими щілинами і підтримуючих ротоглоткову порожнину, або ротову порожнину і зяброву частину травної трубки.
Рис. 156
Рис. 156. Череп катрана (за Галлером Б., 1905 р.): 1 — орбітальний відросток піднебінно-квадратного хряща; 2 — м'язовий відросток піднебінно-квадратного хряща; 3 — під'язиково-нижньощелепний хрящ; 4 — верхньощелепно-під'язиково-нижньощелепна зв'язка; 5 — під'язиково-нижньощелепна зв'язка; 6 — нижньощелепно-під'язикова зв'язка; 7 — зовнішній суглобовий відросток меккельового хряща; 8 — під'язиковий хрящ; 9 — суглобовий відросток піднебінно-квадратного хряща; 10 — меккелів хрящ; 11 — піднебінно-квадратний хрящ
Передні вісцеральні дуги утворюють щелепний апарат і служать для захоплювання їжі, задні, у кількості 5-7 дуг, служать зябровим скелетом, до них прикріплені зябра, і вони виконують дихальні рухи зябрового апарата.
Осьовий череп (пеигосгапіит, рис. 157-158) являє собою хрящову коробку, відкриту спереду, яка складається із суцільної маси хряща і не поділяється на окремі елементи, які відповідають окремим кісткам у кістковому черепі. За своєю функцією і за походженням осьовий череп може бути розділений на наступні відділи: а) власне мозкова коробка, яка оточує головний мозок; б) капсули органів чуття (слухові і нюхові) і виїмка між ними — очна ямка, зайнята очними яблуками; в) рило, або рострум — відділ, що лежить перед нюховими капсулами і підтримує подовжену передню частину голови.
Рис. 157
Рис. 157. Осьовий череп катрана зверху (за Марінеллі В. та Стренге-ром А., 1953 р.): 1 — фонтанель; 2 — рострум; 3 — нюхова капсула; 4 — отвір епіфіза; 5-6 — отвори для виходу трійчастого нерва; 7 — отвори для виходу трійчастого та блукаючого нервів; 8 — заочноямковий відросток; 9 — отвір ендолімфатичного каналу; 10 — вестибулярний отвір; 11 — слухова капсула; 12 — потиличний відросток; 13 — отвір для виходу язикоглоткового нерва; 14 — отвір для виходу блукаючого нерва; 15 — потиличний отвір
Черепна коробка (рис. 157) в передньому і задньому відділах має значні розширення. Переднє з них утворено виступаючими нюховими капсулами і передорбітальними відростками. Задні розширення є слуховими капсулами, що в хрящових риб вже цілком ввійшли до складу черепної коробки. Між нюховими і слуховими капсулами черепна коробка дещо звужена — це ділянка очних ямок, але між очними ямками є значний простір, де розташовується головний мозок. Такий тип черепа називається платібазальним. Зверху по краях очних ямок розташовано 5-6 отворів, передній з яких найбільш великий. Через ці отвори проходять гілки трійчастого і лицьового нервів.
Нюхова ділянка черепа (pars ethmoidea s. pars olfactoria) — передній розширений відділ нейрокраніума, розташований по боках від переднього кінця мозкової коробки і утворений двома округлими нюховими капсулами з дуже тонкими хрящовими стінками. На нижньому боці нюхових капсул знаходяться широкі нюхові отвори. Медіальні стінки нюхових капсул пронизані отворами нюхових нервів. Між нюховими капсулами на верхній частині рострума знаходиться великий отвір, затягнутий лише сполучнотканинною перетинкою — це передня фонтанель.
Рис. 158
Рис. 158. Череп катрана (за Гуртовим М. М. та ін., 1976 р.): 1 — отвір для V + VIII пари нервів та їх гілок; 2 — отвір для VI пари нервів; З — заочний відросток; 4 — отвір для VII пари нервів; 5 — отвір для X пари нервів; б — отвір для IX пари нервів; 7-8 — отвір для VII пари нервів; 9 — отвір для VII пари нервів; 10 — отвір для VI пари нервів; 11 — отвір для між-очної вени; 12 — отвір для гіоїдної артерії; 13 — основний відросток; 14 — отвір для III пари нервів; 15 — отвір для II пари нервів; 16 — заочний відросток; 17 — протиочний відросток; 18 — отвір для І пари нервів
Рило, або рострум, підтримує передній кінець загостреної голови акули. У катрана — Squalus acanthias рострум має форму тонкої хрящової човникоподібної пластинки. У різних акул рострум має дуже різну будову. У блакитної акули він представлений трьома тонкими паличкоподібними хрящами. У деяких скатів (наприклад, в електричного ската) його зовсім немає, і передній кінець голови утворений передніми кінцями грудних плавців, які сходяться перед черепом.
Очноямковий відділ черепа (рис. 158) займає середню частину нейрокраніума і утворений очноямковими западинами. Очна ямка — це глибока западина з боків черепа між нюховою і слуховою капсулами. Вона обмежена спереду і ззаду хрящовими відростками: передніми — передочними (processus praeorbitalis) і задніми — заочними {processus postorbitalis). У цій ділянці дно черепної коробки також утворює два виступи — передній, розташований під передочним відростком, називається processus antorbitalis і задній — основний відросток processus basilaris).
(Верхній, а в інших акул і нижній край очної ямки облямовується хрящовими гребенями, що називаються надочноямковим і підочним. Внутрішня бічна стінка очної ямки пронизана рядом отворів для виходу з черепа нервів і судин. На склепінні черепа є отвори для нервів.
Слуховий відділ черепа — широка задня ділянка черепа, яка виникла, як результат приростання до боків мозкової коробки великих слухових капсул (рис. 157), що оточують складно побудований перетинчастий лабіринт внутрішнього вуха. Передньою межею слухової ділянки є заочноямкові відростки, що розростаються далеко в боки, а задньою — потиличні відростки {processus occipitalis). Між ними є плоска виїмка. Під потиличним відростком міститься суглобова поверхня для приєднання під'язиково-нижньощелепного або гіоманди-булярного хряща — підвіска щелепного апарата. За ним — широкий отвір для виходу блукаючого нерва (п. vagus), а ззовні від нього і дещо спереду — отвір язикоглоткового нерва (п. glossopharyngeus).

Ви бачите тільки 30% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.