Книжки по сільському господарству

Загальна характеристика черепа рибоподібних і риб

Мельник. Анатомія риб

Череп — це складний конгломерат кісток різної будови, функції і походження, об'єднаних у єдине морфо-функціональне ціле.
Складність будови черепа визначається різноманіттям властивих йому функцій, а значна розмаїтість його будови — специфічними відмінностями частини цих функцій у різних риб. Череп утворює ряд захисних капсул для життєво важливих органів: головного мозку і органів нюху, зору, слуху і рівноваги. Частиною черепа є щелепний апарат, а також ряд органів функціонально зв'язаних з цим апаратом.
Характерною рисою черепа, що відрізняє його від інших частин скелета, є приналежність більшості його кісток до первинних або покривних кісток.
Анатомічно череп поділяють на три природно відокремлені відділи — мозковий череп, нижню щелепу і під'язикову кістку. У мозковому черепі, у свою чергу, розрізняють мозковий і лицьовий відділи. Перший містить у собі головний мозок, орган рівноваги і слуху і частково органи нюху і зору. Другий — бере участь в утворенні ротової порожнини з щелепним апаратом.
У черепі хребетних, орієнтуючись на його розвиток у філогенезі та онтогенезі, розрізняють два відділи — нейрокраній або осьовий череп і спланхнокраній або вісцеральний череп. Обидва ці відділи в хребетних виникають і перший час розвиваються як утворення зовсім різного пристосувального значення. Нейрокраній з'являється в зв'язку з прогресивним розвитком переднього кінця нервової трубки, що перетворився у головний мозок, а вісцеральний череп — у передньому відділі кишкової трубки в результаті формування органів захоплювання їжі.
Серед сучасних хребетних найпримітивніший осьовий череп мають круглороті. їх череп у значній мірі сполучнотканинний перетинчастий.
Хрящ розташовується лише знизу, частково з боків і зверху. у хрящовій пластинці, яка лежить біля основи черепа, знаходиться значних розмірів основна фонтанель. У склепінні черепа хрящ представлений тільки вузьким містком, що лежить на рівні слухових капсул. Останні утворюють задній кінець черепа, але не включені в мозкову коробку, а лише приростають до неї з боків. Потиличної частини черепа в круглоротих ще немає. Спереду до черепа волокнистою тканиною приєднується непарна нюхова капсула (рис. 132).
Череп хрящових риб представляє собою хрящову коробку, що цілком охоплює головний мозок (рис. 133). Тільки в передньому відділі склепіння залишається досить велика верхня фонтанель, затягнута сполучнотканинною перетинкою. Нюхові і слухові капсули асимілюються стінками черепа, утворюючи, однак, попереду і позаду характерні здуття. За слуховими капсулами лежить потилична частина черепа, а перед нюховою ділянкою череп доповнюється хрящовим виступом, що лежить в основі рила {rostrum).
В ділянці очних ямок череп трохи стиснутий з боків, але відноситься до черепів платібазального типу, тобто до черепів із широкою основою, у яких між очними ямками знаходиться головний мозок. У тропібазальних черепах, або черепах з вузькою основою, що властиве рибам та деяким іншим хребетним, медіальні стінки очних ямок можуть бути зближеними до взаємного торкання, перетворюючись в міжочну перегородку {septum interorbitale) (рис. 134).
Рис. 133
Рис. 133. Череп акули: 1 — губні хрящі; 2 — піднебінно-квадратний хрящ; З — гіомандибулярний хрящ; 4 — 1, 2, 3-я зяброві дуги; 5 — фарінгобран-хіале; 6 — епібранхіале; 7 — кератобранхіале; 8 — базібранхіале; 9 — гіпоб-ранхіале; 10 — гіоїд; 11 — базігіале; 12 — меккелів хрящ
Матеріалом для розвитку осьового черепа у хребетних служать склеротоми головних сомітів (рис. 135, 136). Розрізняють 7-9 пар головних сомітів. Три передніх (2-й та 3-й подвійні) лежать спереду від закладки вуха і називаються передвушними сомітами, інші — завушними (рис. 135).
Для головних сомітів характерний сильний розвиток склеротомів і слабкий міотомів. Це пояснюється необхідністю більшої кількості
скелетогенного матеріалу для розвитку черепа, ніж тулубового скелету, і втратою функції соматичною мускулатурою в ділянці черепа внаслідок зрощення окремих сегментів.
Мезенхіма, яка виникає із склеротомів головних сомітів, є джерелом сполучної тканини, що покриває суцільною оболонкою головний мозок разом із закладками органів чуття і хордою. Це стадія перетинчастого черепа, яка властива всім хребетним на ранніх стадіях розвитку.
Рис1. 135
Рис1. 135. Сегментація мезодерми в ділянці голови (за Алленом В. Ф., 1914 p.): 1 — головний мозок; 2 — нервова трубка; 3 — соміт; 4 — хорда; 5 — кишка; б — целом; 7 — епідерміс; 8 — глотка; 9 — зяброві щілини; 10 — очна капсула
Рис. 136
Рис. 136. Поперечний розріз через голову зародка хребетного: 1 — мозоі^ 2 — гангліонарна пластинка; 3 — закладка осьового черепа; 4 — закладки вісцерального скелета; 5 — глотка; 6 — хорда; 7 — склеротом
Перетворення перетинчастого черепа в хрящовий відбувається подібно у всіх хребетних. У сполучній тканині, яка огортає мозок, з'являються місцеві згущення, що мають сталість розташування, у яких потім розвивається хрящова тканина.
Є декілька загальних для всіх хребетних закладок хрящового черепа. В основі черепа з'являється дві пари хрящів: з боків переднього кінця хорди розвиваються парахордальні хрящі (cartilage parachordalia cranii), а спереду від них під переднім мозком — черепні балки (trabeculae cranii). У бічних стінках черепа закладаються очноямкові або клино-латеральні хрящі (cartilagines orbitaless. sphenolaterales). Навколо органів чуттів розвиваються хрящові капсули: нюхова, слухова та органу зору (рис. 137-138).

Ви бачите тільки 20% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.