Книжки по сільському господарству

Скелет парних плавців та їх поясів

Мельник. Анатомія риб

До парних плавців риб відносяться грудні та черевні плавці. Парні плавці або кінцівки мають пояс кінцівок і скелет вільного плавця. Пояс грудних плавців (cingulum membri thoracice) за аналогією з наземними хребетними називається плечовим поясом і лежить безпосередньо за останньою зябровою дугою. В акул він має форму хрящової дуги, що охоплює тіло з боків і замикається на черевній стороні (рис. 118-119). Суглобова поверхня для приєднання скелета грудного плавця знаходиться на потовщеному краї бічної поверхні і поділяє хрящову дугу пояса на дорсальний відділ що має назву лопаткового (pars scapularis), і вентральний відділ, який називається коракоїдним (pars coracoidea).
рис
На місці зрощення правого і лівого поясів на внутрішній стороні утворюється плоска площадка, що служить дном серцевої сумки. Грудний плавець акули має три основних хрящі: маленький пропте-рігіум (propterygium); середній мезоптерігіум (mesopterygium) — могутній хрящ, проміжний між переднім і заднім хрящами; задній — метаптерігіум (metapterygium) — самий довгий, тягнеться назад по внутрішньому краю плавця і відповідає основному променю черевного плавця. Проте у деяких акул відсутній проптерігіум (різнозуба акула), а у інших є лише метаптерігіум (полярна акула) (рис. 120).
Плавцеві промені — птерігіофори грудного плавця (radiate) — розміщені по зовнішньому краю основних трьох хрящів і кожен розчленований, як правило, на 2-3 окремих хрящі різних розмірів. Проти проптерігіума лежить один великий промінь, мезоптерігіум підтримує 8-9 хрящових променів, метаптерігіум — 12-13. Дистальна частина плавця без хрящового скелета і підтримується еластотрихіями.
Рис. 120
Рис. 120. Грудний плавець акул — катран (І); різнозуба акула (II); полярна акула (III) (за Гегенбауром К., 1865 p.): 1 — проптерігіум; 2 — мезопте-рігіум; 3 — метаптерігіум
Плечовий пояс ската сильно змінений у зв'язку з величезним розростанням грудних плавців вперед та назад. Передня частина плавця підтримується відростком, що відходить від черепа — processus antorbitalis. На відміну від акул плечовий пояс на спинному боці приєднується до хребта (рис. 121). На його латеральному боці є три окремі суглобові фасетки для приєднання трьох основних відділів плавця. У плечовому поясі існують три великих отвори, або фонтанелі: передній з них називається foramen scapulo-coracoideum, задній верхній — foramen scapulare, задній нижній — foramen coracoideum.
Рис. 122
Рис. 122. Скелет грудних плавців скатів — електричний скат (І); морський ангел (II); зірчастий скат (III) (за Гегенбауром К., 1865 p.): 1 — пропте-рігіум; 2 — мезоптерігіум; 3 — метаптерігіум
У ската на грудному плавці передні і задні основні хрящі розростаються у великі масивні стрижні, спрямовані вперед та назад. У різних видів скатів форма цих хрящів різна (рис. 122).

Ви бачите тільки 25% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.