Книжки по сільському господарству

Непарні плавці

Мельник. Анатомія риб

Непарні плавці риб розвиваються у вигляді однієї безперервної шкірної складки, що йде по середній лінії тіла вздовж спини, яка обгинає його задній кінець і продовжується на черевному боці аж до анального отвору. Нерідко спостерігається ділянка такої складки і спереду анального отвору (преанальний плавець). У такому вигляді непарний плавець зародка риби до певної міри подібний із плавцем ланцетника, що на черевному боці продовжується і вперед від анального отвору.
У більшості риб визначені ділянки цієї складки розвиваються далі і дають початок дефінітивним плавцям дорослої риби, тим часом як проміжні частини спочатку відстають у своєму розвитку, а потім редукуються і зникають. У такий спосіб звичайно розвиваються 1-2 спинні плавці, хвостовий плавець, що складається із спинної і черевної лопаті, та анальний плавець, що лежить за анальним отвором. У цих плавцях розвивається своя мускулатура і свій скелет. Зачатками мускулатури служать так звані м'язові бруньки, тобто епітеліальні краплеподібні вирости кінців міотомів, які містять у собі невелику порожнину (рис. 98). М'язові бруньки закладаються мета-мерно — по одній на кожному міотомі. Вони витягаються в довгі вирости, що вростають у плавцеву складку, і потім втрачають зв'язок з міотомом; порожнина в них зникає, межі клітин губляться, і потім кожен такий виріст перетворюється в пучок поздовжніх м'язових волокон. М'язові бруньки закладаються не тільки в ділянці дефінітивного плавця, але нерідко і у всій проміжній ділянці. Такі проміжні бруньки є недорозвинуті і розсмоктуються (абортивні бруньки). Тому що м'язові бруньки розвиваються однаково на міо-томах правого і лівого боків, то в результаті в кожному плавці у його основі є парний ряд м'язових зачатків.
Рис. 98.
Рис. 98. Схема розвитку м'язів у плавцях: (І) ділянка закладок спинного та черевного плавців з боку, (II) поперечний розріз (за Шмальгаузеном 1.1, 1947 p.): 1 — спинний плавець; 2 — черевний плавець; 3 — міотом; 4 — м'язова брунька черевного плавця; 5 — черевний відросток міотома; 6 — порожнина тіла; 7 — кишка
Клітини мезенхіми, які наповняють плавцеву складку і походять з гангліонарної пластинки, починають стягуватися і утворюють клітинні згущення у вигляді •стрижнів, розташованих саме між м'язовими зачатками кожної пари. Потім у цих стрижнях згущеної мезенхіми відбувається схрящевін-ня, і в такий спосіб розвиваються хрящові промені непарних плавців (radialia). Тільки скелет хвостового плавця вищих риб розвивається інакше. Його джерелом є осьова мезенхіма і він повинен розглядатися як похідне хребта.
Промені непарних плавців розвиваються метамерно (по одному fHa кожну пару м'язових бруньок, а отже і на кожен міотом) і зовсім "незалежно від осьового скелета. Якщо до цього додати, що кожен м'язовий пучок інервується гілочкою нерва того метамера, до якого він відноситься за походженням, то буде ясно, що такий плавець має метамерну будову. У дорослої тварини метамерна будова плавця втрачається внаслідок того, що його елементи тісніше зсуваються і 'при цьому хрящові промені нерідко зливаються, особливо своїми основами, у більш-менш великі пластинки. Таке явище називається концентрацією плавця. Особливо значна концентрація плавців спостерігається у риб з хрящовим скелетом (селахій і цільноголових), і це явище знаходиться у зв'язку з порівняно малою міцністю скелетного матеріалу (рис. 99). З надбанням більш міцного скелетного матеріалу — кісток — така концентрація плавців стає зайвою.

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.