Книжки по сільському господарству

Осьовий скелет костистих риб

Мельник. Анатомія риб

Осьовий скелет костистих риб (рис. 95), як і всіх риб, поділяється на тулубовий і хвостовий відділи; він складається з кісткових дребців, з'єднаних один з одним тілами хребців у хребетний стовп. У тулубовому відділі хребці несуть ребра.
За походженням кістки скелету поділяються на хрящові (хонд-ральні), що розвиваються з хрящової тканини на місці хряща, заміщаючи його, і шкірні або накладні, чи покривні кістки, що розвиваються зі сполучної тканини шкірних покривів, минаючи хрящову і стадію. Тому вони займають поверхневе положення щодо хрящових кісток, часто легко від них відокремлюються і мають плоску форму. В онтогенезі розвиток деяких типових покривних кісток відбувається таким чином, що процес окостеніння перекидається на їхній хрящ, який підстилає, нейрокраніум. Таким чином, у них з'являється компонент, що їх заміщає. Такі кістки змішаного походження потенційно мають дві назви, з яких вживається одна або інша в залежності від того, який компонент переважає.
Хрящові і покривні кістки подібні за гістологічною будовою.
Осьовий скелет судака представлений кістковим хребетним стовпом, або хребтом, що складається з окремих двоввігнутих (амфіцельних) хребців. Усередині хребта на всьому його протязі проходить хорда. У середній частині тіла хребця вона тонка, а в просторі між амфіцельними тілами хребців розширюється, так що в цілому має намистоподібну будову.
В осьовому скелеті розрізняють два характерних для всіх риб відділи: тулубовий і хвостовий. Хребці тулубового відділу несуть ребра, що захищають разом зі стінками тіла внутрішні органи риби. Хребці тулуба масивніші і менш рухливо зчленовані між собою, ніж хвостові, тому що приймають на себе всю силу поступального руху, створювану хвостовим плавцем. Хребці хвостового відділу не мають ребер (рис. 96), їхні нижні дуги, що замикаються, утворюють гемальний канал, у якому проходять кровоносні судини — хвостова артерія і хвостова вена.
Рис. 95
Рис. 95. Скелет окуня (за Кюв'є Ж., 1829 р.): 1 — кістки черепа; 2 — основні елементи спинного плавця; З-4 — промені спинного плавця; 5 — уростиль; 6 — хвостові хребці; 7 — основні елементи анального плавця; 8 — тулубові хребці; 9 — ребра з придатками; 10 — кістки та промені черевного плавця; 11 — кістки та промені грудного плавця; 12 — зяброва кришка; 13 — верхня та нижня щелепи
Початок гемаль-ного каналу служить межею між тулубовим і хвостовим відділами. Задній кінець хребта утворює первинний скелет хвостового плавця.

Ви бачите тільки 33% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.