Книжки по сільському господарству

Зовнішній огляд осетрових

Мельник. Анатомія риб

Тіло осетрових риб має типову веретеноподібну форму і поділяється на голову, тулуб і хвіст. Голова покрита кістковим панциром покривних окостенінь, її задньою межею служить каудальний край зябрової кришки. Тулуб продовжується до анального отвору. Осетрові риби відрізняються від інших кісткових риб наявністю п'яти повздовжніх рядів кісткових бляшок, що відіграють захисну функцію (особливо великих у мальків).
На спинному боці розташовується непарний ряд бляшок ромбічної форми з поздовжнім шипом у середині. На рівні бічної лінії тіла по обидва боки проходить верхній ряд бічних бляшок, що захищають розташовані під ними шкірні органи чуття бічної лінії. Між грудними і черевними плавцями розташований черевний ряд бляшок, який спереду закінчується великими лусками, що покривають вентральні кінці плечового пояса, які гомологічні ключицям. Різні види осетрових риб мають різну кількість бляшок, число яких є важливою систематичною ознакою.
Крім п'яти рядів бляшок, тулуб осетрових риб покритий дрібними кістковими лусочками, щитками, що мають відмінну форму в різних родів і видів. У стерляді ці щитки мають форму гострих конічних лусочок, що часто зростаються групами по три зубчики. У севрюги такі ж зубчики зростаються в групи рядами у вигляді гребінців з центральним зубцем посередині. В осетра щитки утворені зубчиками, що зрослись у розетки з радіальним розташуванням. У білуг — це окремі кісткові зубчики.
На хвостовому стеблі замість цих кісткових щитків добре помітні
і правильно розташовані косі ряди ромбічної луски, що стикаються один з одним. По своєму розташуванню вони відповідають ганоїдним лускам сучасних ганоїдних риб. Наявність таких ромбічних лусок на хвостовому стеблі визначає приналежність осетрових риб до надряду хрящових ганоїдів.
Голова стерляді має форму конуса, спрямованого загостреним
Дінцем вперед і покрита на спинному боці кістковим панциром зі шкірних кісток; передній її кінець утворює витягнуте рило, як в акулових риб (рис. 33).
Щупальця (cirri). На нижньому боці рила, приблизно посередині, розташовуються чотири ниткоподібних щупальця, що грають слугують органами дотику при пошуку їжі.
Рило (rostrum) у стерляді має форму гострого конуса, сплющеного вентрально. На верхньому і нижньому боках рила виділяються отвори каналів бічної лінії. В осетра рило теж конічне, але тупе; подібної форми рило в шипа і білуги; форму широкої лопаті має, рило несправжніх лопатоносів.
Рот розташований на черевному боці голови і має вигляд поперечної щілини в закритому стані чи округлого отвору овальної форми — у відкритому.

Ви бачите тільки 36% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.