Книжки по сільському господарству

Термінологія в анатомії

Мельник. Анатомія риб

Термінологія в анатомії має істотне значення для правильного тлумачення будови будь-якого утвору під час його опису та вивчення. Існує єдина латинсько- і грецькомовна термінологічна база.
Тіло хребетних тварин має двобічну симетрію. Для визначення глибини розміщення органів застосовують тримірний вимір, який дає можливість візуально уявити розміщення необхідних утворів. Для цього умовно проводять площини: серединну, або сагітальну, яка умовно поділяє поздовжньо тіло тварини на дві половини — праву і ліву; фронтальну — умовна площина проведена перпендикулярно до сагітальної і сегментальної, що поділяє поздовжньо тіло тварини на дві частини — паралельно горизонтальній площині; поперечну, або сег-ментальну, — перпендикулярно до сагітальної і фронтальної площин (рис. 4). Отже, всі три площини розміщені взаємно перпендикулярно.

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.