Книжки по сільському господарству

З історії анатомії риб

Мельник. Анатомія риб

З появою людини на Землі основним засобом виживання було полювання на диких тварин та добування риби. Добування риби та інших тварин і рослин — одне із найдавніших занять людини. Уже за 300 тис. років до нашої ери людина добувала рибу списом або звичайними стрілами з лука. Виникнення рибальства як особливої галузі господарської діяльності відбулося в мезоліті приблизно за 9 тис. років до нашої ери. У розкопках цього періоду постійно зустрічаються різні рибальські пристосування (рис. 1).
Зображення способів лову риби зустрічаються і у пам'ятках культури Стародавнього Єгипту, причому риби настільки чітко зображені, що можна визначити їх вид (рис. 2-3).
Риба завжди відігравала велику роль у харчуванні народів, що населяли узбережжя морів, річок та озер. Добуту рибу люди використовували цілком, дещо в їжу, а дещо для забезпечення своїх побутових потреб. Наприклад, деякі народи Далекого Сходу виготовляли із шкіри риб водонепроникний одяг.
Рис. 1.
Рис. 1. Давні засоби для лову риби: 1 — гарпуни; 2 — наконечники стріл; З — остроги; 4 — кам'яні грузила; 5 — кремінні гачки; 6 — давні форми гачків; 7 — бронзова блесна; 8 — кістяні гачки
Рис. 2.
Рис. 2. Добування риби острогою у Стародавньому Єгипті
Тому природно, що перші пізнання з анатомії риб людина почала здобувати завдяки рибальству. Вивчення будови тіла риб на науку перетворилось дещо пізніше у зв'язку з потребами порівняльної анатомії та іхтіології.
Анатомія тварин взагалі, та риб зокрема, вивчалася вже в далекій давнині. Перший етап, з якого можна почати історію анатомії риб як науки, що узагальнює знання свого часу про будову риб, — це той період історії Стародавньої Греції, що пов'язаний з ім'ям великого грецького філософа і натураліста Аристотеля, який жив за три століття (384-322 pp.) до початку нашої ери.
До Аристотеля деякі філософи Греції згадували про тих чи інших риб і їхні ознаки, однак лише він зробив більш-менш систематизоване зведення тих даних про будову риб, що були доступні природознавству Стародавньої Греції, тому цілком правильно історію анатомії риб починати саме з Аристотеля.
У своїй «Історії тварин» та інших збережених (на жаль, не повністю) творах Аристотель розділяє тварин на вісім груп. До однієї з перших чотирьох груп тварин, що мають забарвлену кров і охоплюють тип хребетних, він відносив і риб. Аристотель мав цілком точне уявлення про риб, яких він відокремлював і від водних хребетних, що дихали легенями (кити, тюлені тощо), і від безхребетних. Характерною ознакою риб він вважав зябра і плавці. Вчений мав цілком вірні уявлення про скелет і зовнішню форму риб, їхні внутрішні органи, знав, що одні риби (акули і скати) є живородними, а інші — відкладають ікру.
Таким чином, оцінюючи значення Аристотеля в історії вивчення анатомії риб, потрібно сказати, щоіним закладені підвалини анатомії риб, які лягли в основу подальших наукових досліджень вчених наступних поколінь.
Вплив творів Аристотеля в галузі природничих наук продовжувався біля двох тисяч років. Авторитет Аристотеля був настільки великий, ним настільки повно були приведені у своїх працях усі дані, які можна було одержати при вивченні природи і при порівняно невисокому стані природничо-наукових знань його епохи, що його послідовники протягом багатьох століть після нього в основному тільки переказували його праці і внесок наукової новизни був незначним. З введенням християнства, як пануючої релігії, створилися такі умови, при яких ніяка вільна думка не могла бути висловлена, усяке безпосереднє вивчення природи переслідувалося, і всі конкретні науки фактично майже припинили своє існування. Цілих 15 століть від початку християнської ери продовжувався цей застійний період. Наука замінилася схоластикою, при якій те чи інше питання вирішувалося не безпосереднім його вивченням, а шляхом кропіткого дослідження того, що про нього писали ті чи інші визнані тоді авторитети, чи що говорилося про це в книгах «священного писання». Авторитет останніх вважався вирішальним і не підлягав сумніву під страхом спалення на багатті.

Ви бачите тільки 23% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.