Книжки по сільському господарству

Кровообіг

Науменко. Фізіологія сільськогосподарських тварин ІІ том

У ссавців і птахів завдяки наявності перегородки між правим і лівим шлуночками серця кров рухається по двох колах кровообігу малому і великому (рис. 70, де 1,2 — сітка капілярів малого кола кровообігу; З — одна з чотирьох легеневих вен; 4 — аорта; 5 — ліве передсердя; 6 — лівий шлуночок; 7 — печінкова артерія; 8 — сітка капілярів
кишок та великого кола; 9 — одна з артерій кишечника; 10 — ворітна вена печінки; 11 — печінкова вена; 12 — правий шлуночок; 13, 15 — нижня й верхня порожнисті вени; 14 — праве передсердя; 16 — легенева артерія; 17 — лімфатичні судини).
По малому колу кров рухається з правого шлуночка легеневою артерією до капілярної сітки легень, де вона збагачується на кисень, віддає вуглекислий газ і по легеневих венах надходить в ліве передсердя.
З великого кола кровообігу кров надходить до всіх органів і тканин організму в різних кількостях залежно від інтенсивності їх діяльності. З лівого шлуночка кров тече в аорту, далі в артерії, артеріоли, в артеріальну та венозну капілярну сітку, з них у венули, вени середнього діаметра й по двох (передній та задній) порожнистих венах повертається до правого передсердя. Під час систоли з правого та лівого шлуночків серця викидається однакова кількість крові: це так званий столічний об'єм крові. Об'ємна швидкість руху крові однакова на сіх ділянках тому, що кровоносна система замкнена.
рис.
Ця швидкість изначається кількістю крові, яка проходить через загальний поперечний переріз судин за одиницю часу. Це означає, що за 1 с через аорту пройде така ж кількість крові, як і через загальний поперечний діаметр капілярів. Лінійна швидкість руху крові обернено пропорційна діаметру судин. Вона характеризується відстанню, яку проходить частина крові за одиницю часу. В аорті лінійна швидкість становить 0 5 м/с, а в капілярах 0,5 мм/с, бо загальний просвіт капілярів у сотні раз більший за діаметр аорти.
Робота 64. Спостереження за рухом крові в кровоносних судинах язика, легень, брижейки і плавальній перетинці жаби
Неперервність руху крові в артеріальних судинах забезпечується за рахунок різниці тиску крові біля серця й на рівні капілярів. Ця різниця тиску крові створюється скороченням серця (під час систоли) та еластичністю судин (під час діастоли). Рух крові по венах забезпечується не тільки різницею тиску крові, а й ще двома факторами: негативним тиском в грудній порожнині, що сприяє присмоктуванню крові до серця, і скороченням скелетних м'язів, які, натискаючи на вени, витискують з них кров. Напрямок руху крові до серця забезпечується клапанами вен.
Мета досліду: ознайомитись з рухом крові в дрібних артеріях, венах, капілярах.
Для роботи необхідно: жаби, коркові пластинки з круглими отворами (віконцями), набір інструментів для препарування, мікроскопи, ефір, 0,6 %-й розчин кухонної солі, піпетки, скляні ковпаки, вата.
Хід роботи. Ватний тампон змочують ефіром і кладуть під скляний ковпак. Туди ж впускають чотирьох жаб. Коли у тварин зникне Рухова реакція, їх фіксують шпильками на коркових пластинках так, Щоб біля віконця знаходився передній край щелеп у одної, плавальна перетинка у другої й бік черева в двох інших (рис. 71, це 1 — брижейка; 2 — язик; 3 — легені; 4 — плавальна перетинка). В першої жаби обережно пінцетом витягують язик і фіксують його над віконцем шпильками, у другої подібним чином фіксують плавальну перетинку, а у двох інших жаб розрізають збоку черевну стінку і витягують петлю кишечника в однієї та легеневу альвеолу в другої.
рис.
Петлю кишечника фіксують шпильками так, щоб її брижейка знаходилась над віконцем. Для зручності виведення легеневої альвеоли назовні в голосову щілину жаби вставляють скляну канюлю з гумовою трубочкою, через яку піддувають легені. При цьому одна з альвеол виходить назовні, що дає можливість розмістити її над віконцем коркової пластинки і накрити покривним скельцем. Слід зауважити, що під час фіксації згаданих органів та частин тіла не слід їх сильно розтягувати, бо при цьому кровоносні судини звужуються і рух крові в них припиняється.
Після такої підготовчої роботи коркові пластинки ставлять на предметні столики мікроскопів і під малим збільшенням знаходять ділянки, де в полі зору добре видно рух крові (еритроцитів) по кровоносних судинах. Звертають увагу на те, що кров рухається в середині судини швидше, ніж біля її стінок, що зумовлено тертям крові об судину. Можна бачити капіляри, що заповнені кров'ю, яка не рухається. Це свідчить про те, що в органах, які не працюють, значна частина капілярів не функціонує. Еритроцити завдяки своїй еластичності проходять по капілярах, діаметр яких вужчий за діаметр еритроии та. Слідкуючи за напрямком руху крові в судинах, можна відрізни артерії від вен. В останніх кров рухається з кількох гілок в одну. а артеріях — навпаки.
рис.
На рис. 72 зображено судини плавальної перетинки жаби (під мікроскопом), де 1 — артерія; 2,3 — артеріоли при великому й малому збільшенні; 4,7 — капілярна сітка при великому й малому збільшенні; 5 — венули; 6 — хроматофори; 8 — вена. В деяких артеріальних судинах кров рухається поштовхами (пульсуючи) відповідно до систоли та діастоли серця. Такий пульсуючий рух крові зникає на рівні капілярів.
Робота 65. Дослід Бернара на судинах вуха кроля

Ви бачите тільки 24% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.