Книжки по сільському господарству

Науменко. Фізіологія сільськогосподарських тварин ІІ том

Науменко В.В.Дячинський А.С.Демченко В.Ю.Дерев'янко І.Д.Фізіологія сільськогосподарських тварин:Підручник.-3-ге вид.,перероб.і допов./За ред.І.Д.Дерев'янко,А.С.Демченко.-К.:Центр учбової літератури,2009.-264 с.

Практикум написано відповідно до програми, затвердженої Головним управлінням кадрового забезпечення і аграрної освіти Мінсільгосппроду України 12 січня 1994 р.

У практикуму описано методики проведення дослідів з вивчення фізіологічних процесів, що відбуваються в організмі тварин, хірургічних операцій, які роблять при підготовці тварин до гострих і хронічних експериментів.

Він може бути корисним для викладачів, аспірантів, працівників галузі тваринни­цтва та усіх хто цікавиться питаннями фізіології.