Книжки по сільському господарству

Дослідження якості і споживних властивостей зерна ячменю

Сирохман. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів

За останні роки в Західній Європі, США, Канаді та Австрії вчені дійшли висновку, що зерно (борошно) ячменю містить надзвичайно цінні для здоров'я людини компоненти, які майже відсутні або наявні в незначній кількості в зерні й борошні пшениці та інших культур. Серед цих важливих органічних сполук передусім варто відмітити (1—+3, 1 —>4)-|3-В-глюкани, токоли та фітати.
(1—>3, 1 —>4)-P-D-i7iK>KaHH - головна складова стінок клітин ендосперму ячменю. Вони становлять 70-75 % сухої маси стінок цих клітин, або 5-6 % маси зерна. Пшеничне зерно містить цих сполук у 30 разів менше. (3-глюкани (група сполук nSP - non-starch polysaccharides, або некрохмалеві поліцукриди) - це різновид легкорозчинної клітковини, яка входить до родини високо-молекулярних поліцукрів, гетерогенних як за розміром молекул, так і за розчинністю.
Найцінніша дієтична властивість (3-глюканів полягає в тому, що їх наявність у тонких кишечниках людини при травленні ячмінного зерна сприяє істотному зниженню холестерину в плазмі крові. Різними авторами доведено, що р-глюкани є важливим превентивним засобом проти ракових захворювань кишок.
Токоли належать до жиророзчинних вітамінів (Е). В олії із зерна ячменю виявлено 8 ізомерів токолів (4 токофероли і стільки ж токотріенолів). Це дуже важливо для метаболічного регулювання вмісту холестерину в крові людини.
Крім того, токоли мають високу активність як антиоксиданти, що блокують перекисні реакції ліпідів клітинних мембран.
Фітинова кислота дієтично є активним антиоксидантом та антираковим агентом в організмі людини.
На Україні впроваджено у виробництво новий сорт ярого ячменю Вакула. У 2004 р. його занесено до Державного реєстру сортів рослин України з високими показниками врожайності. Наприклад, агрофірма "Промінь" у 2004 р. з площі 160 га одержала врожай сорту Вакула по 92 ц/га, інші господарства - в межах 55-72 ц/га. Важливою особливістю цього сорту є те, що високі урожаї зібрано при досить низьких нормах висіву насіння: окремі господарства по 75 кг/га, деякі - 90 кг/га, а одне господарство для швидкого розмноження засіяло 200 кг насіння на площі 5 га, зібравши по 60 ц/га.
Ячмінь поділяють на класи залежно від його використання (табл. 27).
Таблиця 27 Вимоги до якості зерна ячменю
Таблиця 27
Таблиця 27
Таблиця 27
Таблиця 27
Крупність - це відношення маси зерна ячменю - залишку на ситі з довгастими отворами, розміром 2,5 мм х 20 мм до маси основного зерна наважки, виражене у відсотках.
До основного зерна відносять:
- цілі і ушкоджені зерна ячменю, які не віднесені за характером їхніх ушкоджень до смітної і зернової домішок;
- дрібні зерна ячменю, що проходять крізь сито з довгастими отворами, розміром 2,2 мм х 20,0 мм;
- у ячмені 2-го класу, який постачають для одержання солоду у солодовому виробництві і ячмені 3 класу, який використовують для кормових цілей - зерна і насіння інших культурних рослин, що не віднесені, згідно зі стандартами на ці культури, за характером їхніх ушкоджень до смітної і зернової домішок, а також 50 % має битих і поїдених зерен ячменю, які не віднесені за характером ушкоджень до смітної домішки.
До зернової домішки відносять:
- у залишку на ситі з отворами діаметром 1,5 мм зерна ячменю: давлені, щуплі, недозрілі, пророслі, ушкоджені;
- у ячмені 1-го класу, який постачають для виготовлення круп, та 1-го і 2-го класів для пивоваріння - зерна насіння інших культурних рослин, що не віднесені, згідно зі стандартами на ці культури, за характером їхніх ушкоджень до смітної домішки, а також усі биті і поїдені зерна ячменю, які за характером їхніх ушкоджень віднесені до смітної домішки;
- у ячмені 2-го класу, який постачають для одержання солоду у спиртовому виробництві, і ячмені 3-го класу, який використовують для кормових цілей - зерна і насіння інших культурних рослин, які, згідно зі стандартами на ці культури, за характером їхніх ушкоджень віднесені до зернової домішки, а також зерна ячменю з утраченою частково або повністю оболонкою (голозерні).

Ви бачите тільки 41% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.