Книжки по сільському господарству

Якість зерна жита і тритікале

Сирохман. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів

В Україні основна частка урожаю жита припадає на озимі. Урожайність жита в Україні в 2004 р. становила 22,3 ц/га, а в 2005 р. прогнозувалась на рівні 20,8 ц/га.
Жито і тритікале відносяться до культур, які забезпечують постійне зростання хлібних запасів.
Жито продовольче, яке поставляється для експорту, повинно відповідати вимогам, наведеним у табл. 26.
Таблиця 26
Вимоги до якості зерна жита,яке поставляється для експорту
Таблиця 26
Тритікале має унікальне поєднання комплексу господарсько-цінних ознак - стабільно високий потенціал урожайності зерна, посилені адаптивні властивості (підвищена морозо- і посухостійкість, толерантність до засолення та підвищеної кислотності ґрунтового розчину), комплексний імунітет до грибкових захворювань, високий вміст білка й лізину в зерні, що перетворює цю культуру на потужний фактор стабілізації зернового господарства в екстремальних умовах вегетації. Проте площі під тритікале в Україні досить незначні (близько 100 тис. га). Натомість у Польщі сіють тритікале на площі понад 1 млн га, а у Франції та Німеччині -півмільйона. Із впровадженням нового покоління високоврожайних, більш якісних сортів, розв'язанням проблем заготівлі та переробки зерна, розвитком тваринництва, зростанням експорту зерна посівні площі під тритікале та житом в Україні, зважаючи на їх потенційні біологічні можливості, повинні досягати: 900 тис. га для тритікале та 1,3 млн га - для жита. Зберігається також перспектива подальшого зростання цих площ за рахунок поліських і північних лісостепових регіонів на гірших попередниках, засолених, з підвищеною кислотністю та супіщаних грунтах, хоча ці культури добре почуваються в усіх кліматичних зонах України.

Ви бачите тільки 30% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.