Книжки по сільському господарству

Якість і безпечність споживання зернових продуктів. Генетично модифіковані продукти

Сирохман. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів

Якість можна вважати одним з основних аспектів продовольчої безпечності. Важливо враховувати систему продовольчої безпеки за функціональними показниками якості харчових продуктів або систему безпечності, яка дає можливість виключити ризик отримання неякісної продукції. В тактичному плані вважають за необхідне розв'язати такі завдання: розробити кількісні критерії оцінювання технологічних систем виробництва харчових продуктів за параметрами їх якості, що дають об'єктивну характеристику стану управління якістю продукції; розробити методику якісного і кількісного аналізу ризику порушень функціонування технологічних систем, що зумовлюють погіршення якості виробленої продукції (Мачихин С.А. та ін., 2005).
Сучасний розвиток харчових технологій спрямований на загальне „оздоровлення" продуктів, створення направлених дієт, зниження специфічного небажаного впливу окремих продуктів харчування на відповідних споживачів (низька засвоюваність, алергія тощо). Нові методи біотехнології дають змогу проводити спрямовані зміни функціональних властивостей харчових продуктів завдяки використанню специфічних добавок до виробів, перетворювачів і модифікаторів-ферментів (для підвищення засвоєння), антикислотних препаратів (для захисту поверхні тканин травного каналу), антиоксидантів і біокаталізаторів, антибіотиків, пробіотиків, мікрофлори позитивно спрямованої дії тощо.
Завдяки цілеспрямованій селекційній роботі на комплексну стійкість до фітопатогенів можна розв'язувати завдання екологізації рослинництва і отримувати екологічно сприятливу сировину для дитячого і дієтичного харчування.
Протягом десятиліть в усіх країнах світу зростає попит на біопродукти. У Північній Америці і Західній Європі обсяги річного товарообігу біопродуктами досягли 22 млрд амер. дол. Темп зростання ринку даних виробів у Північній Америці становить щорічно 18 %. Підсумкові результати за 2005 р. показали, що обсяги реалізації біопродукції на світовому ринку становили30 млрд амер. дол. з річним приростом 8-9 %. Такий високий рівень підтверджує те, що якість продукції має свій вагомий потенціал.
Частка угідь, що відповідає критеріям екологічного землеробства, в 2005 р. досягла, %: Швеція - 19, Австрія - 13,5, Швейцарія - 10, Італія - 8, Німеччина, Велика Британія та Уругвай - по 4, Аргентина і Коста-Ріка - 2, Уганда - 1.
Постановою Ради ЄС № 2092/91 передбачено ряд застережень і вимог до екологічних продуктів, зокрема:
• заборонено використання хімічно-синтетичних засобів захисту рослин і легкорозчинних мінеральних добрив;
• заборонено опромінення біопродуктів;
• зменшено кількість дозволених до використання добавок:
- біологічні продукти - 36 добавок;
- продукти, виготовлені традиційним способом - 300 добавок,
• заборонено використання генної технології в будь-якій формі.
ЄС-ЕКО-Постановою захищені такі позначення на продуктах, як:
• „БІО-ЕКО";
• „біологічний/екологічний";
• „контрольований біологічний/екологічний;
• „біологічне/екологічне землеробство";
• „біологічно-динамічний";
• „біологічно-органічний".

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.