Книжки по сільському господарству

Сирохман. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів

Сирохман І.В.,Лозова Т.М. Якість і безпечність зерноборошняних продуктів.Навчальний посібник.-К.:Центр навчальної літератури,2006.-384с.

Навчальний посібник розрахований на підготовку магістрів зі спеціаль­ностей „Товарознавство і комерційна діяльність, „Експертиза товарів і послуг", „Товарознавство та експертиза в митній справі".

У навчальному посібнику розглянуто вплив різних чинників на якість і безпечність зерна, борошна, крупів, хлібобулочних і макарон­них виробів. Вагоме місце займає аналіз матеріалів досліджень вітчиз­няних і зарубіжних вчених щодо можливостей поліпшення якості, впли­ву основних факторів на формування якості під час перероблення, з додавання різних нетрадиційних видів сировини, харчових добавок, біологічно активних сполук, вітамінних, ферментних препаратів, що за­побігають небажаним змінам, особливо під час зберігання. Значну ува­гу приділено мікробіологічній безпеці хлібобулочних виробів, запобі­ганню утворенню мутагенних сполук, афлатоксинів, акриламіду та інших шкідливих речовин, оцінюванні генетично модифікованих продуктів.

Частину матеріалу можна адресувати широкому колу читачів.