Книжки по сільському господарству

Екологічні наслідки глобального потепління клімату в землеробстві

Примак. Екологічні проблеми землеробства

Глобальне потепління клімату, що розпочалося в 70-х роках минулого століття, у недалекому майбутньому неодмінно чинитиме вплив на всі галузі народного господарства й особливо на землеробство, тому актуальність цієї проблеми з роками, вочевидь, буде зростати.
Оскільки антропогенні зміни клімату, що пов'язані з розвитком важкої й автомобільної промисловості, мають глобальний характер, дослідження їх проводяться в міжнародному масштабі під егідою Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) при Організації Об'єднаних Націй.
Нижче наводяться результати досліджень Кембриджського університету (Великобританія), Департаменту енергетики США, Королівського метеорологічного суспільства (Великобританія), Департаменту фізіології і вивчення навколишнього середовища (Великобританія), Міжнародного інституту системного аналізу (Австрія), Комісії з агрометеорології ВМО.
На підставі узагальнення отриманих даних вчені прогнозують наступний вплив глобального потепління на об'єкти сільськогосподарського виробництва: посилення концентрації вуглекислого газу в атмосфері відіб'ється на розвитку і рості польових культур і супутніх бур'янів; під впливом вуглекислого газу й інших домішок легких газів в атмосфері (метану, окислів азоту) буде погіршуватися клімат в напрямку значного коливання температури повітря, зміни режиму тривалості прямого сонячного освітлення і кількості опадів, що, у свою чергу, позначиться на продуктивності рослинництва і тваринництва; оскільки рослини групи С-3, до яких належать більшість культурних видів під час біохімічних реакцій, утворюють первинний продукт із трьома атомами вуглецю, то вони за збільшення концентрації вуглекислого газу в повітрі будуть швидко рости і дозрівати (пшениця, ячмінь, соняшник, рис і соя), а їх продуктивність може підвищуватись на 20—36 %.
Менш чутливі до збільшення вмісту в атмосфері СО2 рослини групи С-4, в яких первинний продукт у біохімічних реакціях фотосинтезу має чотири атоми вуглецю (кукурудза, сорго і просо).
Передбачається, що зростання концентрації вуглекислого газу спричинить зменшення площ під цими культурами, тому що інтенсивне поширення в цих умовах супутніх бур'янів групи С-3 буде дуже пригнічувати культурні рослини, зводячи нанівець їхню продуктивність.
Через те, що культури групи С-4 у ряді регіонів мають дуже вагомий внесок у продовольчу частину продукції рослинництва, варто очікувати великі труднощі із забезпеченням продовольством, яке виробляється із врожаю цих культур.
У зв'язку з тим, що значна частина бур'янів, характерних для посівів групи С-3, є рослинами групи С-4, варто очікувати поліпшення фітосанітарного стану посівів пшениці, ячменю, соняшнику, рису і сої внаслідок того, що супутні цим рослинам бур'яни будуть в цих умовах відставати в розвитку і рості. Завдяки цьому посіви культур групи С-3 мають велику перспективу для розширення площ у сівозміні. При цьому збільшення вмісту вуглецю в атмосфері може негативно позначитися на якості зерна, спричинивши зниження рівня азотистих речовин, зменшення вмісту білка і поживності продуктів, що, у свою чергу, вплине на раціони годівлі тварин і харчування населення. Отже, рослини виявляться менш поживними і для сільськогосподарських шкідників — комах, через що вони будуть поїдати більшу кількість рослинної маси для задоволення потреби в білку.
Передбачається також, що збільшення вмісту у повітрі вуглекислоти обумовить зменшення розмірів продихів на листковій поверхні рослин, через які відбувається процес поглинання вуглекислого газу і випаровування вологи. Зменшення витрат води рослинами обумовить зниження потреб у зрошенні й атмосферних опадах. Унаслідок цього зменшиться дефіцит водоспоживання в посушливих зонах землеробства.

Ви бачите тільки 25% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.