Книжки по сільському господарству

Вплив агрохімічних засобів на евтрофікацію і якість природних вод

Примак. Екологічні проблеми землеробства

Антропогенна евтрофікація — це збільшення надходження у воду поживних для рослин речовин внаслідок діяльності людини в басейнах водних об'єктів і спричинене цим підвищення продуктивності водоростей і вищих водних рослин.
Це надзвичайно важлива проблема сьогодення. У водойми надходять стоки з великим вмістом сполук азоту і фосфору. Це пов'язано зі змивом у водойми добрив з навколишніх полів. У результаті і відбувається антропогенна евтрофікація таких водойм, підвищується їх некорисна продуктивність, відбувається посилений розвиток фітопланктону, прибережних заростей, водоростей, відоме під назвою «цвітіння води» тощо. В глибинній зоні водойми посилюються анаеробні процеси, нагромаджуються сірководень, аміак тощо. Порушуються окисно-відновні процеси і виникає дефіцит кисню. Це призводить до загибелі цінних риб і рослин, вода стає непридатною не тільки для пиття, але навіть для купання. Така евтрофікована водойма втрачає своє господарське і біогеоценотичне значення, тому боротьба за чисту воду — одне з найважливіших завдань всього комплексу проблеми охорони природи.
Природні евтрофні системи добре збалансовані. Штучне ж внесення біогенних елементів у результаті антропогенної діяльності порушує нормальне функціонування біоценозу і створює в екосистемі згубну для організмів нестійкість. Якщо в такі водойми припиниться надходження сторонніх речовин, вони можуть повернутися до свого початкового стану.
Оптимальний ріст водних рослинних організмів і водоростей спостерігається за концентрації фосфору 0,09—1,8 мг/л і нітратного азоту 0,9— 3,5 мг/л. Більш низькі концентрації цих елементів обмежують ріст водоростей. На 1 кг фосфору, що надійшов у водойму, утворюється 100 кг фітопланктону. Цвітіння води за рахунок водоростей виникає тільки в тих випадках, коли концентрація фосфору у воді перевищує 0,01 мг/л.
З погляду охорони здоров'я людей дуже важливо, щоб вміст нітратів і токсичних речовин у воді не перевищував ГДК. Всесвітньою організацією охорони здоров'я встановлена ГДК для нітратного азоту в питтєвій воді для помірних широт — 22 мг/л, а для тропіків — 10 мг/л. Проте в районах інтенсивного застосування азотних добрив досить часто в питній воді концентрація нітратного азоту більша ГДК.

Ви бачите тільки 38% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.