Книжки по сільському господарству

Меліорація яружних і схилових земель для їх сільськогосподарського використання

Примак. Екологічні проблеми землеробства

Із появою потужної техніки розроблені нові способи освоєння еродованих земель — засипання промоїн і мілких ярів, перетворення ярів у балки і терасування великих ярів і балок.
Засипання ярів. Дня знищення промоїн глибиною до 25 см уздовж них проводять оранку усклад з наступним обробітком упоперек схилів. Глибші промоїни зарівнюють бульдозером.
Яри глибиною понад 2 м виположують (рис. 21). Для цього яр у довжину розбивають на ділянки, ведучи рахунок від гирла. На першій ділянці перпендикулярно бровці яру бульдозером зрізають землю і переміщують її в яр спочатку з одного боку, а потім з другого, доводячи насип до проектної відмітки.
Рис. 21.
Рис. 21. Схема вшюложування схилів ярів зі збереженням на поверхні родючого гумусового шару грунту:
а — стадія виположування схилів і засипки яру на ділянці, яка прилягає до його гирла; б — переміщення гумусового шару з ділянки 2 на ділянку 1; в — виположування схилу на ділянці 2; г — переміщення гумусового шару на ділянку 2; А — яр; Б — смуга виположування схилу яру; 1, 2, З,4, 5 — номери ділянок, які підлягають послідовному обробітку (стрілками показаний напрямок руху бульдозера)
Після виположування першої ділянки починають обробіток другої: зрізають гумусовий шар і переміщують його на першу ділянку. Потім засипають яр на другій ділянці. Після засипання другої ділянки на її поверхню поміщають гумусовий шар третьої ділянки і т. д. На решті ділянок проводять аналогічну роботу. Останню ділянку біля вершини яру покривають гумусовим шаром, узятим з-під основи відповідної канави-валу.
Водовідвід споруджують біля вершини яру для того, щоб не допустити стоку води по старому руслу. Виположувати можна яри довжиною до 300— 400 м і глибиною 4—6 м. Недоцільно робити це на донних ярах з великими водозбірними площами і на ярах, що прорізують кам'янисті породи з малопотужними грунтами. У засипному ярі проводять роботи, пов'язані із залісненням схилів, залуженням та затриманням стоку.

Ви бачите тільки 34% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.