Книжки по сільському господарству

Примак. Екологічні проблеми землеробства

Екологічні проблеми землеробстваІ.Д.Примак,Ю.П.Манько,Н.М.Рідей,В.А.Мазур,В.І.Горщар,О.В.Конопльов,С.П.Паламарчук;О.І.Примак;За ред.І.Д.Примака - К.:Центр учбової літератури,2010.-456с.

Висвітлено проблеми організації ефективного землекористування, екологічного моніторингу та ерозії ґрунтів, ефективного і безпечного контролю забур'яненості сільськогосподарських угідь, декальцинації і дегуміфікації, агрофізичної і фізико- хімічної деградації, безпечного застосування агрохімікатів та переущільнення орних земель у сучасному землеробстві України. Викладений і всебічно обґрунтований ком­плекс взаємопов'язаних агротехнічних, меліоративних, запобіжних і організаційних заходів щодо усунення чи зменшення негативного впливу ґрунтових деградацій на продуктивність і сталість розвитку аграрного сектору економіки України. Акцентовано увагу на екологізації сільськогосподарської техніки, технологій механічного обробітку грунту і систем землеробства та наслідках глобального потепління клімату в рільництві.