Книжки по сільському господарству

Системи землеробства на зрошуваних землях

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Особливості зрошуваного землеробства. В умовах недостатнього зволоження, але з високим біокліматичним потенціалом зрошення - важлива складова частина системи землеробства Зрошення дає змогу усунути лімітуючу дію вологи, створити для посівів оптимальний водний режим. До завдань зрошуваного землеробства відносять: раціональне використання кліматичних ресурсів і зрошувальної води, запобігання повторному засоленню і заболочуванню ґрунтів; підбір відповідних для умов зрошення сільськогосподарських культур; поєднання усіх ланок системи землеробства із способами та режимом зрошення; застосування сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур для одержання стійких урожаїв з високою якістю.
На зрошуваних землях України вирощують овочеві та кормові культури, особливо люцерну та кукурудзу, картоплю та цукрові буряки, як таю, що найчутливіші до зрошення. Крім того, зрошувані землі значною мірою відводять під озиму пшеницю. Поряд великими зрошувальними системами в цих районах застосовують зрошення на місцевому стоку невеликих ділянок, що вико! ристовуються переважно під овочеві культури, картоплю та куль, турн. пасовища. Вони становлять частину системи землеробства прийнятої на основних масивах сільськогосподарських угідь в кожному господарстві або сільськогосподарському об'єднанні

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.