Книжки по сільському господарству

Сучасні інтенсивні системи землеробства

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

У результаті тривалої науково-дослідної роботи для кожної природно-економічної зони нині розроблені наукові основи ведення сільського господарства, складовою частиною яких є інтенсивні системи землеробства.
Сучасні системи землеробства — основа інтенсифікації сільського господарства — процесу різкого збільшення виробництва зерна, технічних, кормових та овочевих культур на основі розширеного відтворення родючості ґрунту. Цей процес відбувається як шляхом додаткового вкладення коштів, так і на основі прискорення науково-технічного прогресу.
Різноманітність систем землеробства в Україні зумовлена зональними, природно-економічними особливостями До них можна віднести такі:
1) плодозмінну з проведенням меліоративних заходів для окультурення ґрунтів (Полісся України);
2) зернопросапну з проведенням заходів для захисту ґрунтів від водної ерозії (лісостепові райони України).
3) зернопросапну з проведення заходів для захисту ґрунтів від водно, та вітрової ерозії (південні степові посушливі раиони України);
4) посапну вирощування переважно просапних культур (понад 50%). Цю систему впроваджують у господарствах що спеціалізуються на вирощуванні технічних, кормових та овочевих культур а також в овочево-картоплярських приміських господарствах. У полях сівозмін цієї системи вносять багато органічних і мінеральних добрив, впроваджують інтенсивний обробіток ґрунту, зрошення та осушення;
5) зернопарову з проведенням заходів по захисту ґрунтів від вітрової ерозії (посушливі райони півдня України)
Сучасні інтенсивні системи землеробства характеризуються високим технічним оснащенням виробництва, використанням більш ефективних способів обробітку ґрунту, внесенням органічних мінеральних добрив з розрахунку на запланований урожай розширене відтворення родючості ґрунту, інтенсивними ґрунтозахисними технологіями вирощування сільськогосподарських культур, меліоративними, а також прогресивними організаційно- господарськими заходами.

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.