Книжки по сільському господарству

Розвиток систем землеробства

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Системи землеробства розвивались і змінювались відповідно до розвитку продуктивних сил суспільства, його соціально- економічних особливостей і науково-технічного прогресу.
Першими науково обґрунтували систему землеробства російські агрономи-вчені А. Т. Болотов і Г. М. Комов наприкінці XVIII ст. Вони розрізняли системи землеробства за способом відновлення родючості ґрунту та співвідношенням посівів зернових і кормових культур.
Значний внесок у розвиток наукових основ систем землеробства зробили І. А. Стебуг, О. В. Советов, В. В. Докучаев, П. А. Костичев, В. Р. Вільямс, Д. М. Прянишников.
За ступенем інтенсивності системи землеробства поділяють на примітивні, екстенсивні та інтенсивні.
До примітивних систем землеробства належить заліжна, вирубно-вогнева та перелогова.
Заліжна, так само як і інші примітивні системи землеробства, існувала за первісно-общинного ладу, коли родючість ґрунту відновлювалась внаслідок природних процесів. Сільськогосподарські культури вирощували на освоєних землях доти, поки ґрунти не виснажувалися. Внаслідок примітивної агротехніки родючість ґрунту зменшувалася, а посіви заростали бур'янами. Ділянки залишали на заліж, а для сівби використовували нові землі.
У лісових районах тоді була поширена вирубно-вогнева система землеробства, за якої сільськогосподарські культури вирощували на ділянках, де перед цим вирубували або спалювали ліс.
Перелогова система землеробства змінювала заліжну в міру того, як збільшувалися площі розораних цілинних земель. За цієї системи використовували землі (перелоги), ІДО не оброблялися протягом 10-20 років.
Примітивні системи землеробства характеризувалися незначною площею земель, які використовувалися ПІД посіви (не більш як 25%) та низькими показниками продуктивності.

Ви бачите тільки 24% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.