Книжки по сільському господарству

Системи землеробства

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Під системою землеробства розуміють комплекс організаційно-економічних, агротехнічних, меліоративних, ґрунтозахисних заходів, спрямованих на ефективне використання землі, агро- кліматичних ресурсів, біологічного потенціалу рослин, на підвищення родючості ґрунту для отримання високих стійких урожаїв сільськогосподарських культур.
Система землеробства є важливою складовою частиною системи ведення господарства, характеризується формою використання землі та способами підвищення ефективної родючості ґрунту. У різних системах землеробства форма використання землі виражається у співвідношенні земельних угідь, структурі посівних площ, а спосіб підвищення ефективної родючості ґрунту—в комплексі агротехнічних та меліоративних заходів залежно від особливостей вирощування культур. Основними ознаками системи землеробства є співвідношення земельних угідь, структура посівних площ і способи підвищення ефективної родючості ґрунту. За цими ознаками визначається інтенсивність та раціональність системи землеробства.
1. Основні ланки системи землеробства такі:
2. Організація території господарства і розробка раціональної структури посівних площ відповідно до його спеціалізації і природно-економічних умов.
3. Впровадження та освоєння науково обґрунтованих сівозмін.
4. Впровадження системи правильного обробітку ґрунту.
5. Раціональне використання добрив.

Ви бачите тільки 56% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.