Книжки по сільському господарству

Обробіток ґрунту після зернових колосових культур

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Непаровими попередниками для озимої пшениці, озимого жита та ячменю інколи можуть бути ярий ячмінь та озима пшениця. За даними дослідних установ, після таких попередників обробіток ґрунту складається з лущення стерні та оранки. При лущенні переважно подрібнюються стерньові рештки для кращого їх загортання в ґрунт. Як правило, оранку проводять на глибину 20-22 см, а за умов посушливого року та при запізненні з підготовкою ґрунту її зменшують до 16-18 см.
Ефективним і обов'язковим прийомом у системі обробітку ґрунту під озимі після стерньових попередників є його коткування з одночасним боронуванням. У період від оранки до сівби проводять одну, а в разі потреби і більше культивацій. Глибину культивації щоразу зменшують, а передпосівну культивацію проводять на глибину загортання насіння.
При підготовці ґрунту під озимі після зернових колосових культур, так само як і після інших попередників, велике значення має вирівнювання поверхні ґрунту, що сприяє появі дружніх сходів.
Система післяпосівного обробітку ґрунту, її завдання і значення. Післяпосівний обробіток ґрунту проводять у період після сівби до збирання вирощуваних культур і з урахуванням особливостей кожної культури та технології її вирощування. Завданням системи післяпосівного обробітку ґрунту е створення оптимальних умов для проростання насіння і появи дружніх сходів, забезпечення необхідної густоти стояння та розміщення рослин просапних культур, збереження вологи в ґрунті та зменшення її втрат від випаровування, поліпшення аерації ґрунту, посилення діяльності корисних ґрунтових мікроорганізмів, знищення бур'янів тощо.
До прийомів у системі післяпосівного обробітку ґрунту належать: прикочування, боронування, міжрядний обробіток та підгортання.
Прикочування ґрунту забезпечує подрібнення брил, ущільнення та вирівнювання поверхні поля, Його здійснюють одночасно із сівбою озимих і ярих культур або відразу після неї. Прикочування поліпшує умови проростання насіння та сприяє появі дружних сходів при недостатньому зволоженні верхнього шару ґрунту.
Боронування сприяє розпушуванню ущільненого шару ґрунту, руйнуванню ґрунтової кірки та знищенню сходів малорічних бур'янів. До появи сходів ґрунтову кірку руйнують зубовими або сітчастими боронами, а після появи сходів — ротаційними знаряддями, які не пошкоджують рослин.
Ярі культури суцільного посіву боронують у фазі кущення, коли рослини добре вкоріняться. Для цього використовують легкі зубові або сітчасті борони, а також ротаційні мотики. Просапні культури боронують як до, так і після появи сходів. Картоплю та кукурудзу, насіння яких загортають на глибину до 10 см, боронують звичайними зубовими або сітчастими боронами, а культури, насіння яких заробляють на глибину 5-6 см, — легкими боронами і або райборінками.
Весняне боронування озимих допомагає поліпшити водно- повітряний режим ґрунту, активізувати в ньому мікробіологічні процеси, знищити сходи бур'янів, видалити відмерлі рослинні рештки. Боронування проводять упоперек рядків для меншого пошкодження рослин. Боронують лише добре розвинені після зимівлі озимі при досягненні ґрунтом фізичної спілості. Як правило, цей прийом застосовують після ранньовесняного підживлення посівів.
Міжрядний обробіток забезпечує розпушування ґрунту та підрізування бур'янів у міжряддях. Його виконують на посівах просапних культур під час їх вегетації.
Глибина та кількість міжрядних обробітків залежать від біологічних особливостей рослин, забур'яненості посівів, ґрунтово-кліматичних та погодних умов у рік вирощування культур.
Перший міжрядний обробіток просапних культур, як правило, мілкий (так зване шарування), другий — глибокий (10-12 см), а при наступних обробітках глибину зменшують для того, щоб менше пошкоджувати кореневу систему рослин та запобігти зайвим непродуктивним втратам вологи з ґрунту.

Ви бачите тільки 48% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.