Книжки по сільському господарству

Системи обробітку ґрунту

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Система обробітку ґрунту — це сукупність науково обґрунтованих прийомів обробітку ґрунту під культури в сівозміні. При цьому враховують ґрунтовокліматичні умови місцевості, забур'яненість полів та біологічні особливості вирощуваних культур.
За часом виконання робіт розрізняють зяблевий, передпосівний та післяпосівний обробітки ґрунту. Зяблевий — це основний обробіток ґрунту в літньо-осінній період під сівбу або садіння сільськогосподарських культур в наступному році.
Передпосіві ний обробіток ґрунту проводять перед сівбою або садінням сільЗ ськогосподарських культур. Післяпосівний обробіток ґрунту здійчі снюють після сівби або садіння сільськогосподарських культур.

Ви бачите тільки 100% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.