Книжки по сільському господарству

Обробіток ґрунту

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Обробіток грунту — основний агротехнічний захід механічної зміни природних чи штучних властивостей ґрунту робочих органами ґрунтообробних машин і знарядь задля оптимізація умов вирощування сільськогосподарських культур. За обробком ґрунту він стає пухким, посилюються водообмін, газообмін теплообмін між суміжними шарами, рухливість поживних речовин, врівноважуються аеробний і анаеробний мікробіологічні процеси, ґрунт очищується від бур'янів, шкідників та збудників хвороб сільськогосподарських культур тощо. Системи обробітку ґрунту залежать від поточних агромете рологічних і агрокліматичних умов, ступеню окультуреності ґрунтів, видів вирощуваних культур, їх попередників і інших особливостей.
Правильний обробіток ґрунту — одна з ланок підвищення його родючості, вирощування високих і сталих урожаїв сільськогоподарських культур, захисту його від ерозії.

Ви бачите тільки 58% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.