Книжки по сільському господарству

Наукові основи сівозмін

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Багаторічними дослідженнями, проведеними вченими в Україні і за кордоном, було встановлено, що урожай більшості польових культур під час вирощування їх у сівозміні підвищується уі 1,5-2 рази порівняно з беззмінними культурами, які тривалий час вирощують на одному полі.
За даними Харківської дослідної станції, урожай культур сівозміні як на неудобреному фоні, так і після внесення добриві був значно вищий, ніж у беззмінних посівах (табл. 67).
У дослідах Інституту селекції і насінництва пшениці урожай озимої пшениці за 1931-1974 рр. при беззмінній культурі без добрив становив 14,6, в сівозміні 26,5 ц/га, а при внесенні мінеральних добрив - відповідно 23,8 і 33,2 ц/га. Урожай цукрових буряків за цей самий період при беззмінній культурі без добрив становив 93 ц/га, в сівозміні — 227 ц/га, а при внесенні мінеральних добрив — відповідно 138 і 333 ц/га.
Таблиця 67
Урожайність сільськогосподарських культур залежно від способу вирощування (середні дані за 15-18 років), ц/га
Таблиця 67
В умовах беззмінної культури пшениці на Ротамстедській дослідній станції (Англія) при вирощуванні її без добрив в середньому за 80 років збирали по 7,6 ц/га зерна, а в чотирипільній сівозміні з конюшиною — 16,2 ц/га Починаючи з 1879 р. в м. Галле (Німеччина) ведуться досліди з беззмінного вирощування жита, урожайність якого за ці роки без внесення добрив становила близько 6 ц/га.
Найбільш чутливі до беззмінних посівів льон, цукрові буряки та соняшник. Повторних посівів цих культур не практикують, оскільки різко зменшується їх урожайність. Середньочутливими до беззмінних посівів є жито, пшениця, овес, ячмінь, менш чутливими — картопля, кукурудза, бавовник, коноплі, тютюн, рис. При внесенні відповідних доз добрив високий урожай цих культур збирають і в беззмінних посівах.
Найбільш правильне і повне наукове обґрунтування необхідності чергування культур у полях сівозміни дав Д. М. Прянишников, який вважав, що урожайність культур у беззмінних посівах зменшується внаслідок дії хімічних, фізичних, біологічних та економічних факторів.

Ви бачите тільки 22% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.