Книжки по сільському господарству

Теплота

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

За відношенням до теплоти різні рослини мають свої особливості, які треба враховувати при доборі культур для вирощування в окремих зонах землеробства, визначенні строків сівби. Відразу після сівби необхідна певна температура ґрунту для проростання і подальшого розвитку насіння (табл. 63).
Температура ґрунту позитивно впливає на ріст коренів рослин. Більш розвинута коренева система рослин краще використовує вологу та поживні речовини з ґрунту.
Таблиця 63
Мінімальні температури для проростання насіння і появи сходів різних культур
Таблиця 63
При значному підвищенні температури інтенсивність дихання рослин зростає, внаслідок чого порушується процес асиміляції і відбувається непродуктивна витрата органічної речовини, в зв'язку з чим наростання маси рослин зменшується.
Встановлено, що не лише низькі температури ґрунту, а й високі (вище певної межі) є несприятливими для розвитку рослин. Найсприятливішим виявилось підвищення температури ґрунту при вирощуванні пшениці до 30°С, жита — до 20, ячменю — до 25°С.
У зв'язку з тим що в ґрунті міститься значна кількість корисних мікроорганізмів, треба знати вплив на них температури навколишнього середовища. Як високі, так і низькі температури мікроорганізми витримують неоднаково. Згубними для них є високі температури, а низькі — тільки призупиняють їх життєдіяльність. Для життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів сприятливими є невеликі коливання температури ґрунту. Це характерно для високо-культурних ґрунтів з великим вмістом органічних речовин.
До теплових властивостей ґрунту належить: поглинання теплової енергії, відбиваюча здатність, теплоємкість, теплопровідність, температуропровідність, тепловипромінювання.

Ви бачите тільки 22% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.