Книжки по сільському господарству

Вода

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

У рослинному організмі води міститься від 75 до 90%. З її надходженням і рухом пов'язані всі життєві процеси рослин. При наявності води, доступу повітря і теплоти насіння рослин бубнявіє і проростає, у рослину надходять елементи живлення, в рослинному організмі відбувається фотосинтез, утворюються нові органічні речовини, ростуть тканини.
У жарку погоду вода захищає рослину від загибелі: переміщуючись по рослині, вона охолоджує її і цим підвищує стійкість її проти високих температур. Вода підтримує тургор клітин та розносить продукти асиміляції по окремих органах. За допомогою води відбувається кореневе живлення та виділення непотрібних речовин. Вода регулює ріст і розвиток рослин. Нестача її призводить до недобору врожаю, пригнічення, а іноді і повної загибелі рослин. Проте і надлишок води негативно впливає на більшість сільськогосподарських культур, крім рису та інших вологолюбних рослин.
Для рослин вода потрібна з моменту висівання насіння і до закінчення формування врожаю. Використовувати воду рослина починає від моменту бубнявіння насіння. Кількість її, потрібна для нормального проростання насіння, неоднакова для різних сільськогосподарських культур (табл. 60).
Проте сумарна витрата вологи на проростання насіння незначна. Як видно з даних табл. 60, уже на перших етапах життя рослини різних видів використовують неоднакову кількість води, те саме спостерігається і в наступні періоди їх життя.
Таблиця 60
Кількість води, необхідної для проростання насіння різних
культур, % від маси
Таблиця 60
Зокрема, рослини мало використовують води у початковий період розвитку і максимальну її кількість при формуванні надземної та підземної маси, регенеративних органів, плодів, коренеплодів, бульбоплодів. Наприкінці вегетації використання води рослинами помітно зменшується. Період найбільшої потреби рослин у воді, коли нестача її різко знижує врожайність, називається критичним періодом. Для озимих і ярих зернових колосових цей період припадає на вихід у трубку-колосіння, для кукурудзи — цвітіння — молочна стиглість, для зернобобових і гречки — цвітіння, для соняшнику — утворення кошика, для картоплі — цвітіння — бульбоутворення.
Загальні витрати вологи на утворення одиниці сухих речовин рослин характеризуються транспіраційним коефіцієнтом. Цей показник значною мірою залежить від виду та біологічних особливостей рослин, а також від умов вирощування культур (табл. 61).
Наведені в табл. 61 дані свідчать про те, що транспіраційний коефіцієнт має лише відносне значення для порівняння потреби у волозі різних культур. Величина транспіраційного коефіцієнта залежить не лише від виду рослин, а й від екологічних умов їх вирощування, тобто від ґрунтових та метеорологічних умов. Як відомо, випаровування залежить від величини відносної вологості повітря, яка, в свою чергу, пов'язана з кількістю водяної пари в повітрі та температури.
Таблиця 61
Транспіраційний коефіцієнт різних сільськогосподарських
культур
Таблиця 61
Тому в суху погоду транспіраційний коефіцієнт підвищується, у вологу — знижується. В загальному комплексі метеорологічних умов на транспіраційний коефіцієнт впливають крім відносної вологості повітря вітер та його сила, а також сонячне світло. Установлено, що на сонці транспірація у рослин вибувається енергійніше, тому рослини, що ростуть по краях поля, випаровують більше вологи, ніж ті, що ростуть у середині ділянки.
Із ґрунтових умов, що впливають на транспірацію, велике значення має забезпеченість рослин елементами живлення. Внесення добрив забезпечує більш раціональне використання рослинами запасів ґрунтової вологи. Так, у дослідах академіка Д. М. Пря- нишникова величина транспіраційного коефіцієнта вівса, вирощеного у вегетаційних посудинах, була різною (табл. 62). ' * Раціональне використання вологи культурними рослинами гри одночасному забезпеченні їх достатньою кількістю елементів живлення та іншими факторами життя має важливе виробниче значення. Це підтверджується однією з основних тез наукового землеробства — максимальна ефективність будь-якого фактора або агротехнічного заходу можлива тільки при повному забезпеченні рослин іншими умовами життя.
Транспіраційний коефіцієнт помітно змінюється у межах різних бортів і різновидностей культур. Проте величина його характеризує лише витрату вологи рослинами і враховує її надходження. Рослина з високим транспіраційним коефіцієнтом, порівняно з рослиною, у якої цей показник низький, може вбирати води і більшу кількість, якщо в неї глибоко розміщена коренева система, що дає їй змогу вбирати вологу з глибоких шарів ґрунту.
Таблиця 621
Транспіраційний коефіцієнт вівса
Таблиця 621
Так, люцерна має високий транспіраційний коефіцієнт, хоч може! добре розвиватись і в умовах посухи, оскільки її коренева система проникає в ґрунт на глибину більш як 10 м.

Ви бачите тільки 30% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.