Книжки по сільському господарству

Контроль якості засобів хімізації

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Контроль за якістю мінеральних добрив, хімічних меліорантів і пестицидів проводять з метою встановлення відповідності їх стандартам і технічним вимогам. Державні обласні проектно-технологічні центри охорони родючості ґрунтів і якості продукції аналізують мінеральні і місцеві добрива (гній, компости, сапропель), матеріали для вапнування, гіпсування, пестициди, визначають відповідність їх стандартам і технічним вимогам. Під час визначення якості мінеральних добрив насамперед визначають вологу, гранулометричний склад, тонину помелу, злежування, вміст поживних речовин, забруднення.
При транспортуванні добрив у вагонах звертають увагу на їх забруднення, правильність оформлення супроводжуваних документів. У разі встановлення відхилень показників якості та умов транспортування від стандарту чи технічних умов (злежування, вологість, вміст поживних елементів, гранулометричний склад) складають акт про нестандартність добрива і визначення вмісту поживних речовин не проводять. Добрива, які за візуальними показниками відповідають вимогам стандарту, направляють у лабораторії для аналізів стандартними або загальноприйнятими методами.

Ви бачите тільки 57% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.