Книжки по сільському господарству

Програмування врожаю

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Програмування врожаю — це науково обґрунтована система вирощування високих урожаїв доброї якості. Програмування проводять на основі таких основних показників: 1) лімітуючого природного фактора (вологість, теплота, фотосинтетична активна радіація, родючість ґрунту тощо); 2) потреби культури певного сорту в регульованому факторі (добрива, поливи); 3) величини застосування регульованого фактора на основі природних факторів, які впливають на врожай і створюють оптимальні умови для його формування (меліорація, агротехніка). Отже, в процесі програмування враховують не лише природні фактори формування врожаю, а й реалізацію комплексу заходів, що забезпечують запланований урожай. Важливими з цього комплексу заходів є нагромадження і використання вологи, хімічна меліорація, застоcування добрив, високий рівень агротехніки, використання високопродуктивних сортів, які сприяють отриманню продукції високої якості. При визначенні запланованого врожаю слід врахувати природні фактори і правильно оцінити можливість використання реальних ресурсів. Оскільки правильно керувати природними факторами (наприклад, погодою), особливо в посушливі періоди, неможливо, це зумовлює значне розходження між величинами запланованого і фактично отриманого врожаїв.

Ви бачите тільки 51% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.