Книжки по сільському господарству

Застосування комплексних добрив

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Застосування комплексних добрив порівняно із змішаними добривами дає можливість зменшити затрати на їх перевезення, зберігання і внесення, підвищити ефективність і продуктивність праці.
Амофос NН4Н2РO4 + (NН4)2НР04. Масова частка засвоюваної фосфорної кислоти становить 46-55% Р205, в тому числі водорозчинної 34-48% Р2O5 11-14% азоту. Вміст вологи не більш як 1%. Гранульований. Гранул розміром 1-4 мм не менш як 90-95%. Фізичні властивості добрі. Недоліком амофосу є широке співвідношення азоту й фосфору (1:4,1-5).
Як елемент живлення амонійний азот амофосу підсилює надходження фосфору у рослину. Агрохімічна ефективність близька до ефективності еквівалентної суміші простих добрив. Ефективний на всіх ґрунтах, крім каштанових.
Діамофос (NН4)2Н2РO4 +.NН4Н2Р04 Масова частка азоту становить 16-18%, загальної фосфорної кислоти 46-48%. Співвідношення N : Р205 = 1 : 2,5. Білого кольору, добре розчинний у воді, гранульований, не злежується.
Амонійний азот швидко перетворюється на нітратний. При основному і рядковому внесенні під ярі зернові, льон, картоплю ефективність діамофосу вища, ніж суміші простих добрив, на чорноземних ґрунтах — дещо вища за суміш простих добрив, а на посівах просапних культур — однакова. Доцільно використовувати це добриво як базисне для виготовлення змішаних добрив.
Селітра калієва КN03. Масова частка азоту становить 13-. 14% N1, оксиду калію 46,5%. Добре розчинна у воді. Має вигляд кристалічного порошку або гранульована. Характеризується добрими фізичними властивостями, малою гігроскопічністю. Високоефективна під картоплю, тютюн, овочеві і цитрусові.

Ви бачите тільки 30% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.