Книжки по сільському господарству

Фосфорні добрива

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Сировиною для виробництва фосфорних добрив є апатити й фосфорити. За розчинністю фосфорні добрива поділяють на водорозчинні, розчинні у слабких кислотах і важкорозчинні.
До водорозчинних добрив належать суперфосфати. До розчинних у слабких кислотах (цитратно- і лимоннорозчинні) належать преципітат, знефторений фосфат, фосфатшлаки. фосфоритне борошно відносять до важкорозчинних добрив, розчинних у концентрованих кислотах — соляній, азотній. Рослини добре засвоюють сполуки фосфору з водорозчинних добрив і розчинних у слабких кислотах. Фосфор із фосфоритного борошна засвоюється рослинами важко.
Вносять фосфорні добрива з розрахунку на вміст засвоюваної або загальної фосфорної кислоти (для фосфоритного борошна) в перерахунку на Р205.
Суперфосфат Са(Н2Р04)2-Н20 Н3Р04 + H3PО4, Масова частка засвоюваної фосфорної кислоти у порошкоподібному добриві становить 14-21% Р205, в гранульованому -18- 21%. Вміст вільної фосфорної кислоти 2,5-5% у перерахунку на Р205. Гіпс суперфосфату є джерелом сірки для рослин і мікроорганізмів.
Сполуки фосфору у суперфосфаті представлені водорозчинними (фосфорна кислота), засвоюваними (фосфорна кислота, дигідрофосфат кальцію, фосфати заліза і алюмінію) та нерозчинними (нерозкладений апатит або фосфорит). Кількість засвоюваних сполук фосфору становить 75-90% від загального його вмісту. Розкладанням апатиту або фосфориту сірчаною кислотою добувають простий порошкоподібний суперфосфат.
Після гранулювання порошкоподібного суперфосфату отримують гранульований суперфосфат. У гранульованому суперфосфаті вміст засвоюваної фосфорної кислоти становить 18-21/о. Вміст гранул розміром 1-4 мм не менш як 90%, вільно, фосфорної кислоти 1-2,5% Р205,води — 3,5-4%. у ґрунті відбувається біологічне, хімічне та обмінне поглинання фосфору суперфосфату. Хімічне поглинання фосфору відбувається інтенсивно у перші 24 години, далі поглинання - за рахунок фізичної сорбції. Хімічне поглинання зумовлює утворення в ґрунті менш доступних для рослин сполук фосфору. Незважаючи на те, що цей процес тривалий і в цілому негативнии, він сприяє закріпленню сполук фосфору в місцях його внесення, завдяки чому фосфор суперфосфату з ґрунту практично не вимивається. При адсорбції суперфосфату ґрунтом сполуки фосфору в результаті обмінних реакцій переходять у ґрунтовии розчин поглинаються рослинами або хімічно ґрунтом.
Застосовують суперфосфат на всіх типах ґрунтів як основне добриво, в рядки, для підживлення. Ефективність рядкового внесення суперфосфату вища, ніж розкидного. Від внесення 1 т суперфосфату в рядки приріст зерна пшениці становить 5,8 т, під плуг в розкид — 1,8 т.

Ви бачите тільки 34% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.