Книжки по сільському господарству

Рідкі азотні добрива

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Аміак рідкий синтетичний МН3. Масова частка азоту становить 82%. Безбарвна рухома рідина (1 л при 26,6°С важить 0,6 кг). Добувають зрідженням газоподібного аміаку. Рідина густиною 618 кг/м3 при 15,5°С. Температура зрідження -33,5°С. Тиск насичених парів аміаку при 20°С становить 875 кПа, а при 40°С збільшується до 1545 кПа.
Внесений рідкий аміак при взаємодії з вологою ґрунту утворює гідроксид амонію. Інтенсивність поглинання аміаку ґрунтом залежить від гранулометричного і мінералогічного складу ґрунту, кількості і складу органічної речовини, структури і вологості. Від цих властивостей ґрунту залежать час і глибина внесення рідкого аміаку. При внесенні аміак швидко переміщується у газовій фазі ґрунту, постійно взаємодіючи з вологою. За недостатньої кількості неактивних молекул у ґрунті аміак звітрюється. Внаслідок дисоціації NН4ОН утворюються іони амонію, які поглинаються ГВК.
У зоні внесення рідкого аміаку внаслідок утворення гідроксиду амонію NН4ОН відбувається зміщення рН ґрунтового розчину. Особливо значне воно (рН до 9) на малобуферних, бідних на органічну речовину ґрунтах. Через 1 -2 тижні після внесення рідкого аміаку внаслідок нітрифікації кислотність ґрунту підвищується до початкового рівня, а в деяких ґрунтах вона може навіть значно збільшитися. Тому для запобігання цьому негативному явищу необхідно частіше проводити вапнування ґрунтів. У зоні ґрунту, прилеглій до місця внесення рідкого аміаку, кількість мікрофлори значно зменшується. Через 10-14 діб її кількість зростає й активність мікрофлори знову посилюється. Проте нематоди в ґрунті гинуть.

Ви бачите тільки 25% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.