Книжки по сільському господарству

Агрохімічні властивості ґрунтів

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Полісся. Найменшим вмістом загального азоту характеризуються дерново-підзолисті піщані ґрунти (0,05-0,2%), найбільшим — сірі опідзолені (0,2-0,35%). Вміст загального фосфору відповідно становить 0,05-0,06% Р-СХ, калію — 1,2-1,5% К20.
Дерново-підзолисті і сірі опідзолені ґрунти містять малий запас доступних поживних речовин, особливо азоту (табл. 14).
Крім того ґрунти Полісся дуже відрізняються за вмістом в них мікроелементів.
Таблиця 14
Запаси поживних речовин в орному шарі ґрунтів, т/га(за Б. С. Носко)
Таблиця 14
Лісостеп. Ґрунти Лісостепу порівняно з ґрунтами Полісся характеризуються вищою родючістю. Систематичне застосування добрив дає можливість збільшити вміст загального вуглецю, азоту, фосфору і калію (табл. 15, 16).
Таблиця 15
Вплив добрив на вміст загального вуглецю, азоту, фосфору і калію, %
Таблиця 15
Таблиця 16
Вміст легкогідролізованого азоту у чорноземі типовому,

Ви бачите тільки 30% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.