Книжки по сільському господарству

Живлення рослин

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Рослини розвиваються і живуть завдяки повітряному і кореневому живленню. Через листя вони засвоюють понад 95% вуглекислого газу. Із водних розчинів рослина засвоює листям зольні елементи, азот і сірку. Проте основна кількість води, азоту і зольних елементів надходить до неї через кореневу систему.
Кореневу систему рослин треба розглядати як орган поглинання і синтезу поживних речовин. Загальна площа поверхні поглинання кореневої системи може досягати сотень квадратних метрів. Катіонна та аніонна поглинальна здатність кореневої системи характеризується вибірковою здатністю.
Поглинання елементів живлення починається з адсорбції. Первинна адсорбція відбувається на поверхні клітин кореневої системи. Після цього починається складний процес активного і пасивного їх транспорту в клітину. Пасивне надходження поживних речовин у клітину з навколишнього середовища, яке відбувається без затрат метаболічної енергії, здійснюється шляхом дифузії у вільному просторі стінок клітин і гідрофільних порах цитоплазматичних мембран. Це первинний етап поглинання.

Ви бачите тільки 27% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.