Книжки по сільському господарству

Рослинна діагностика

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Для контролю за ростом, розвитком і формуванням урожаю використовують різні методи діагностики. Найпоширеніша ґрунтова і рослинна діагностики. Ґрунтова діагностика дає змогу визначати запаси доступного і мінерального азоту (сума азоту амонію та азоту нітратів) у ґрунті, вміст рухомих сполук фосфору, калію та інших елементів. За даними аналізів ґрунтової діагностики встановлюють забезпечення рослин поживними речовинами (див. табл. 20-22).
Рослинна діагностика поділяється на візуальну й хімічну. Візуальна діагностика дає можливість оцінити стан посівів і приблизно встановити нестачу деяких елементів живлення у рослинах. Хімічна діагностика за об'єктами досліджень поділяється на тканинну і листкову. Тканинна діагностика дає змогу визначити вміст нітратного азоту, мінеральних сполук фосфору і калію у соку рослин або їх тканинах. Визначення цих елементів проводиться у польових умовах за допомогою експрес-лабораторій («Діагностика», «Тканинна діагностика» та ін.).
Останнім часом почали для діагностики азотного живлення почали використовувати «N тест», який на основі вмісту хлорофілу дає можливість встановлювати вміст азоту і визначати дози азотних добрив для підживлень. Достовірніші результати отримують при визначенні вмісту азоту, фосфору, калію та інших елементів хімічними методами у листках рослин.
Нд = Р Вопт / В факт
де Р — рекомендована норма добрива, кг/га;
Вопт — оптимальний вміст елемента живлення у рослині, %;
Результати рослинної діагностики використовують при визначенні потреби рослин в удобренні, коригуванні рекомендованих норм і доз добрив. Коригування рекомендованої норми добрив (Нд) проводять за формулою
Нд = Р (Вопт / В факт)
де Р — рекомендована норма добрива, кг/га;
Вопт — оптимальний вміст елемента живлення у рослині, %;

Ви бачите тільки 42% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.