Книжки по сільському господарству

Роль макро- і мікроелементів

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

У живленні рослин, крім головних елементів — азоту, фосфору і калію, на думку багатьох дослідників, беруть участь 76 елементів періодичної системи Д. І. Менделєєва. До макроелементів належать хімічні елементи, вміст яких у ґрунті і рослинах становить від кількох процентів до сотих часток процента в перерахунку на суху речовину. Макроелементи — це азот, вуглець, кисень, водень, сірка, фосфор, калій, кальцій, магній, залізо, натрій.
До мікроелементів належать хімічні елементи, вміст яких у ґрунті і рослинах становить не більш як тисячні частки процента в перерахунку на суху речовину. Мікроелементи — це цинк, бор, мідь, молібден, кобальт, манган.
Наявність головних елементів живлення (N, Р і К) у ґрунті і рослинах визначає інтенсивність вибіркового поглинання поживних речовин, що виявляється в обміні речовин і зумовлює формування врожаю певної якості.
Азот входить до складу амінокислот, з яких побудована молекула білка, де на азот припадає 16-18%. Білкові сполуки є складовою частиною протоплазми. Вони є в кожній клітині і, як писав Д. М. Прянишников, становлять матеріальну основу будь- якого життєвого процесу. Без азоту не утворюються білкові сполуки, без яких не може бути протоплазми, а отже, й життя.
Азот і зольні елементи, які входять до складу рослин у меншій кількості, ніж вуглець, мають велике значення. Без їх участі неможливе утворення безазотистих та беззольних органічних сполук. Живлення рослин зольними елементами й азотом добре піддається регулюванню через застосування добрив. Азот входить до складу хлорофілу, нуклеїнових кислот, фосфатидів, глюкозидів, алкалоїдів, ферментів, рістактивуючих та інших речовин. Джерелом азоту для рослин є амонійний і нітратний азот. Рослини можуть засвоювати азот амідів і амінокислот. Бобові та деякі небобові рослини засвоюють азот з атмосфери за допомогою бульбочкових бактерій. Основними сполуками, які формують урожай і визначають певною мірою його якість, є нітратний та амонійний азот.
Велике значення для засвоєння рослинами азоту має реакція ґрунту, концентрація іонів у ньому, стан самої рослини і накопичення вуглеводів та інших сполук. При нейтральній реакції ґрунту рослини краще засвоюють азот з амонійних добрив, а при кислій — із селітр. Д. М. Прянишников процес перетворення азоту у рослині зобразив такою схемою:
NO3 ►NO2►NH3 ►аспарагін ► амінокислоти ► білок.
У насінні обмін азотистих сполук починається з моменту його проростання. Від умілого впливу на процес біосинтезу білка та органічних речовин залежить ефективність добрив та інших засобів хімізації. Одночасно з процесом біосинтезу білка відбувається процес його розкладання. Вміст азоту у рослинах становить від 0,5 до 5%. Багато азоту міститься у насінні, листках, особливо молодих, менше — у стеблах, кореневій системі.

Ви бачите тільки 32% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.