Книжки по сільському господарству

Ґрунти гірського Криму

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Гірська частина Криму представлена трьома дугоподібними і паралельно розташованими гірськими грядами із загальним напрямком з південного заходу на північний схід.
Висота гірських грядів знижується з півдня на північ. Головна південна гряда має максимальну висоту 1540 м над рівнем моря, висота внутрішньої гряди — 535-550 м, а третьої — 250-350 м над рівнем моря.
Кліматичні умови гірського Криму дуже різноманітні. Вони пов'язані з висотою місцевості, експозицією схилів, сезонною температурою води Чорного моря, з температурою повітря степових районів півострова. Взаємопоєднання цих факторів в різних співвідношеннях зумовило добре виражену вертикальну ландшафтну зональність.
В передгірській лісостеповій зоні поширені дерново-карбо- натні гірсько-лісостепові, сірі гірсько-степові і коричневі ґрунти, на південних схилах в приморській частині головної гряди — коричневі ґрунти, в гірсько-лісовій — буроземи і в гірсько-лучній (на плоскогір'ях, яйлах) — гірсько-лучні чорноземовидні ґрунти.
Формування вказаних ґрунтів проходило на елювії вапняків, конгломератів і піщаників, елювії і делювії глинистих сланців.
На північних схилах головної гряди в західній частині другої гряди і частково на північних схилах третьої гряди гір поширена лісова рослинна формація, представлена дубовими, буковими, сосновими, грабовими і змішаними лісами. Під впливом цих рослинних формацій при сумі річних опадів — 550-900 мм сформувалися буроземи.
Буроземи в гірській лісовій зоні сформувалися на абсолютних висотах вище 300 м над рівнем моря. Вони утворились як на елювії — делювії твердих карбонатних порід, так і на безкарбонатних породах — глинистих сланцях, піщаниках, конгломератах твердих порід. В останньому випадку вони мають більш виражені ознаки буроземного процесу ґрунтотворення.
Так, буроземи на елювії глинистих сланців широко поширені на північних і південних схилах першої гряди і значних площах другої гряди гір.
Потужність профілю буроземів — 65-90 см; відсутнє закипання дрібнозему, реакція ґрунтового середовища слабокисла, вміст гумусу — 3,5-6%; сума обмінних катіонів складає 30-35 м.екв на 100 г ґрунту (рис. 16).

Ви бачите тільки 34% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.