Книжки по сільському господарству

Ґрунти сухого Степу і їх використання

Гудзь. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Південніше чорноземної зони простягаються сухі степи з характерними для них каштановими ґрунтами. Вони дістали свою назву завдяки темно-коричневому забарвленню ґрунтів, що нагадує колір зрілих плодів каштана.
Каштанові ґрунти у зоні сухих степів України представлені двома підтипами: темно-каштановими і каштановими. Перші в цілому переважають у зоні Сухого Степу і займають безстічні рівнини вододілу рік Дніпро - Молочна, північну частину степового Криму, а також понижені приморські плато Правобережжя Дніпра. Власне каштанові ґрунти займають вузьку смугу в Присивасько-Причорноморській зоні сухого Степу, Лівобережжя Дніпра На відміну від темно-каштанових ґрунтів вони суцільних масивів не утворюють, а залягають разом з каштановими солонцями. Взагалі явища солонцюватості (наявність серед обмінних катіонів іонів Иа+) характерні для ґрунтового покриву Сухого Степу Сформувались каштанові ґрунти під полинно-типчаково-ковиловою рослинністю. Основна ґрунтотворна порода - лес, хоча невеликі площі каштанових ґрунтів зустрічаються на алювіальних відкладах і глинах.
Ґрунтотворний дерновий процес відбувається в Сухому степу в умовах недостатнього зволоження. Це сприяє нагромадженню в ґрунтовому профілі не тільки карбонатів кальцію та магнію, а й легкорозчинних солей натрію, що спричинює надходження катіонів натрію до ГВК.
Рослинний покрив Сухого Степу порівняно з чорноземною зоною значно бідніший. Така рослинність з невеликою біомасою надземної і кореневої частин та малою кількістю опадів не сприяють нагромадженню гумусу. Так, кількість гумусу, в темно-каштанових ґрунтах України становить 2-3,5%, а в каштанових - 1,3-3%. Гу- мусований профіль темно-каштанових ґрунтів має потужність 60- 75 см, у супіщаних і легкосуглинкових різновидах — 80-100 см. Аналогічний профіль каштанових ґрунтів становить 40-60 см.

Ви бачите тільки 32% питання.

Текст смс:
kksg
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kksg на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.